Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenKærvej

 

Kærvej 6

Aftægtsbolig bygget 1938 for Niels Peter Danmark.

I 1955 overtog Niels Marinus og Anne Lisette Jellesen til Lisette døde.

Ejerne har bl.a. været:

1 / 1
Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572334.96%2C6292838.32

Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2022. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572334.96%2C6292838.32

1930 - 1937 Damgaard

Grunden har tilhørt Hans Damgaard, som solgte den til Niels Peter Danmark i 1937. I 1930 boeden de på matr. 34? i Veddum. Han havde en cigarforretning.

  • cigarhandler Hans Pedersen Damgaard (1870 /1930 / - 1937)
  • husmoder Edel Emilie Damgaard (1876 /1930)

1938 - 1955 Danmark

De første beboere var Niels Peter og Marie Danmark med sønnen Toni.

Niels Peter fra Hjelmvedgaard blev gift i 1899 med Karen Marie Jensen i Fruerlund. De fik et boelsmandssted i Graverhusene, hvor datteren Anne. Siden flyttede de til Rønholt.

1955 - 1976 Jellesen

Marinus og Lisette boede her på på aftægt fra Voldkærgaard.

 

Kommenter 09.07.2023

Folketælling

1940

Ejere matr. 34aæ

Skøde og panteprotokol Tingbog

Kærvej