Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærvej 92 Thomasminde

Thomasminde er i 2020 et økologisk kvægbrug med ca. 200 køer med opdræt.

I 1907 fik Thomas Jensen bygget nye huse.

I 1940 bestod familien af gårdejer Kristian Sloth (1904 - 1987) og Signe Sloth (1903 - 1981) med børnene Hanne Tonnisen Sloth (1931) og Peter Tonnisen Sloth (1936) samt medhjælper Niels Kristian Sørensen (1924)

I 1963 overtog Aksel og Linda ”Thomasminde”. Dengang var der 8 køer, 26 søer og 50 høns.

I 1971 blev hønsene sat ud til fordel for en større kostald og i 1997 solgte de gården til Ernst Hørlück. Han havde 100 sortbrogede, økologiske malkekøer og 105 ha jord.

1 / 4
Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BSVJTF
2 / 4
Kærvej 92
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095853
3 / 4
Hos Chr. Sørensen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997853
4 / 4
Thomasminde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300018

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BSVJTF
Hos Axel og Linda Kaptian 1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095853
Hos Chr. Sørensen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997853
Hos Niels og Anna Melgaard 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300018

 

Kommenter 03.10.2021

Folketælling

1901 1911 1916 1930 1940

Tingbog

matr. 41b

Kærvej