Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKærvej

 

Kærvej 92 Thomasminde

Thomasminde er i 2020 et økologisk kvægbrug med ca. 200 køer med opdræt.

I 1907 fik Thomas Jensen bygget nye huse.

1 / 4
Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BSVJTF
2 / 4
Kærvej 92
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095853
3 / 4
Hos Chr. Sørensen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997853
4 / 4
Thomasminde 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300018

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BSVJTF
Hos Axel og Linda Kaptian 1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095853
Hos Chr. Sørensen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997853
Hos Niels og Anna Melgaard 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300018

Før 1930 Jensen

Familien bestod af landmand Thomas Jensen (1862 - 1939) og Maria Kristiane Jensen (1870 - 1943) med børnene Laura Jensen (1892) og Jens Thomsen Jensen (1893 - 1965) samt Lauras søn Martin Jensen (1913). Thomas, Maria og Jens flyttede til Hovedgaden 16 mellem 1925 og 1930.

1930 Sloth

Signe Sloth (1903 - 1981) og Kristian Sloth (1904 - 1987) blev gift i 1929, de boede her i 1930, men i 1940 var de flyttet videre til nabogården Møgelholtvej 9.

1946 Melgaard

I 1946 boede Anna Marie Melgaard f. Andersen (1904 - 1983) og Niels Melgaard (1900 - 1992) her i følge luftfotograf Sylvest Jensen.

1962 - 1963 Sørensen

I 1962 var ejeren Kristian Sørensen iflg. Sylvest Jensen. Det var også Kristian Sørensen, der solgte gården i 1963

1963 - 1997 Kaptajn

I 1963 overtog Aksel og Linda ”Thomasminde”. Dengang var der 8 køer, 26 søer og 50 høns.

I 1971 blev hønsene sat ud til fordel for en større kostald og i 1997 solgte de gården til Ernst Hørlück. Han havde 100 sortbrogede, økologiske malkekøer og 105 ha jord.

Tjenestefolk mv.

  • 1901: tjenestetyende Bernhard Pedersen (1884)
  • 1916: tyende Niels Christian Poulsen (1896)
  • 1925: tjenestekarl Jørgen Ingemann Vestergaard (1889)
  • 1930: tjenestekarl Jens Sigurd Andersen (1913) og tjenestepige Olga Pedersen (1914)

 

Kommenter 11.07.2022

Folketælling

1901 1916 1925 1930

Tingbog

matr. 41b

Kærvej