Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Træholt Korupvej 11

Ind til 1860 var det en fæstegård under Visborggård. Den nuværende gård er fra 1880. Her boede gårdejer Jens Marinus og Andrea Marie Jensen med plejedatteren Andrea Jensen. Omkring 1916 gik de på aftægt og flyttede til Kærvej 2.

Herefter overtog gårdejer Jens og Margrethe fra Skibsted ejendommen.

Gunnar Jensen Kusk overtog Træholt omkring 1950 til 1984.

1 / 3
2007
2 / 3
Hos Lisbeth og Bent 1989. Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2101186
3 / 3
Hos Gunnar Kusk 1959. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object510232

2007
Hos Lisbeth og Bent 1989. Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2101186
Hos Gunnar Kusk (1914 - 1987) i 1959. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object510232

Ejere

 • Ejeren af Visborggård Jacob Kjellerup - 1860
  • husfæster Christen Paul 1814 - 1834
  • gårdfæster Christen Nielsen Degn 1834 - 1860
 • Anders Nielsen (Lods) 1860 - 1882
 • Jens Marinus Jensen 1882 - 1918
 • Jens Thomsen 1918 - 1922
 • Anders Peter Thomsen 1918 - 1922
 • Gunnar Kusk - 1984
 • Lisbeth Kusk og Bent Helmer Skov Christensen 1984 -

Familier

1814-1834 Christen Paul

På matrikelkortet 1814-1866 står Christen Paul erstattet af Christen Nielsen ved matr. 59.

Mon ikke Christen Paul var Christen Paulsen, der levede 1753 til 1842. I 1787 leved han sammen med sin mor, i 1801 var han gift med Anne Peders Datter og havde fire børn. I 1834 var han aftægtsmand. Christen Paulsen fæstede matr. 52 og 59. Han boede formentlig på matr. 52, hvor der var et husmandssted i Veddum by, nu Nygade 2.

1834-1860 Christen Nielsen Degn

Christen Degn var gårdmand i 1913, da han blev gift med Karen Jensdatter. De fik fem børn.

Christen var 79 år, da han afgave fæstegården til Anders Nielsen, der blev selvejer.

1860-1882 Anders Nielsen (Lods)

Ane Kirstine og Anders Nielsen (Lods) blev gift i 1854, hvorefter Anders flyttede ind som medhjælper, til de overtog gården i 1860.

Efter 1882 boede de til leje i Tornskær, hvor Anders var karretmager. Ane dør 72 år gammel i Tornskær 1890. Anders dør 80 år gammel hos sin datter i Håndvad 1906 som hjulmand.

1882-1918 Jens Marinus Jensen

Jens Marinus og Andrea Marie Jensen fra Oue blev gift i 1881. De boede her med plejedatteren Andrea Jensen fra Solbjerg til 1916, hvor gik de på aftægt og flyttede til Kærvej 2.

1918-1922 Jens Thomsen

Herefter overtog gårdejer Jens og Margrethe Thomsen fra Skibsted ejendommen.

 • landbrug husfader Jens Thomsen (1881)
 • husmoder Ane Margrethe Jensine Kristine Thomsen f. Christensen (1887)
 • barn Anna Kirstine Cæcilie Lind Thomsen (1901)
  • barnebarn Agnes Johanne Thomsen (1920 /1921)
 • barn Jenny Thomsen (1909)
 • barn Ejgild Thomsen (1911)
 • barn Ragne Thomsen (1913)
 • barn Margarethe Thomsen (1915)
 • barn Anna Lise Thomsen (1919 /1921)

1918-1922 Anders Peter Thomsen

Fra 1922 bestod familien bestod af Anders Peter og Lene Thomsen fra Glerup mark med børnene Christian, Sigfred Andreas, Karen og Asta Thomsen.

Deres datter Else Margrethe på 13 år døde her i 1922 af tuberkulose.

 • husfar Anders Peter Thomsen (1881 /1925 /1930 /1940) og
 • husmor Lene Kristine Thomsen (1881 /1925 /1930 /1940)
 • død Else Margrethe Thomsen (1908 /1922 /1922)
 • barn Christian Østergaard Thomsen (1909 /1925 /1940) blev gift med Karen Margrethe Jensen Koch i 1940.
 • barn Sigfred Andreas Østergaard Thomsen (1912 /1925 /1940 /1942). Gift med husassistent Andrea Margrethe Jørgensen Huus af Veddum (dobbeltbryllup med Asta).
 • barn Karen Thomsen (1914 /1925 /1930 /1938 /1940 /1999)
 • barn Asta Thomsen (1918 /1925 /1930 /1942) blev gift med Børge Nellemand Jensen af Lundgaardene, Gistrup sogn ved dobbeltbryllup med Sigfred.

-1984 Gunnar Kusk

I 1949 blev Gunnar Kusk fra Mølsiggårde gift med Ruth Vilhelmsen fra slagteren i Veddum. De overtog gården.

Tjenestefolk mv.

 • 1890: Tjenestetyende Jens Jensen (1836 /1890)
 • 1901 Tjenestekarl Anton Chr. Pedersen (1885 /1890 /1901 /1906 /1911 /1916 /1917 - 1925 /1921 /1925 /1925)
 • 1906 tjenestekarl Søren Jensen (1891 /1901 /1906)
 • 1911: tjenestekarl Anton Martinus Jensen (1893 /1911)
 • 1916 Tjenestekarl Ejnar Carl Pedersen (1901)
 • 1921 tyende Valdemar Holm (1905)
 • 1930 forkarl tjenestekarl Arne Laursen (1914)
 •  

  Kommenter 25.02.2024

  Folketælling

  1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

  Ejere

  Realregister 59 Tingbog 59a

  Korupvej