Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Mølholtgård Korupvej 14

Korupvej 10 og 14 udgør Mølsig gårde i Vorn.

Gården har bl.a. tilhørt:

  • Niels Jensen Buus 1899 - ca.1916
  • Niels Overgaard f. Andersen ca. 1921 - 1930
  • Poul Andreas Nielsen 1930 - 1941
  • gårdejerske Kirstine Jensine Marie Nielsen 1941 - 1971
  • Niels Nielsen 1971 -

I 1958 var arealet 39 tønder land og normal besætning 10 Køer plus opdræt, 3 heste, 4 søer og 15 svin. /1958/

Ved Møllesig Gårde blev i 1994 fundet og undersøgt 6 kogegruber med keramik fra yngre bronzealder. Se Kulturarvsstyrelsen: Fund og fortidsminder 120409-15

1 / 3
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DZCOCC
2 / 3
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095834
3 / 3
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300097

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DZCOCC
1989 Ariel/Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095834
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300097

1899 - 1916 Buus

I 1899 - 1916 var det en familie fra Korup, der havde gården, Niels og Ane Kirstine Nielsen med seks børn:

Niels' mor Mariane Buus (1812), der er uarbejdsdygtig pga. nervegigt, er flyttet ind i 1916.

1921 - 1930 Overgaard

I 1921 var den overtaget af familien Overgaard: landmand Niels Overgaard fra Glerup mark blev gift i 1909 med enke Dortea Cecilie Nielsen af Skelund Mark. Hun havde børnene Poul og Martin Nielsen. Sammen fik de Dagny Marie Overgaard. Jens Kristian Overgaard boede her på aftægt.

Poul døde af tuberkulose, da han var 36 år i 1939.

Efter 1930 Nielsen

Poul Andreas var gårdejer i Astrup by, da han giftede sig med Kirstine Jensine Marie Kristiansen Dahl fra Visborg i 1929. De købte ejendommen i 1930. Efter Poul Nielsens død i 1939 blev gården drevet af bestyrer Søren Johansen.

I 1940 bestod familien af gårdejerske Kirstine med børnene Ove Peter Nielsen (1930), Jens Dorf Nielsen (1932), Niels Nielsen (1934) samt bestyrer Søren Marinus Johansen (1908)

Poul Nielsens søn Niels Nielsen overtog gården i 1971 efter sin mor.

Tjenestefolk mv.

  • 1916: Nikolaj Konrad Nielsen (1901 /1916 /1921 /1923 /1947 /1982)
  • 1916: Lauris Jensen (1895).
  • 1921: tyende Margrethe Pedersen (1904)
  • 1925: tjenestekarl Poul Andreas Nielsen (1902 - 1939), tjenestekarl Martin Nielsen (1906), tjenestepige Signe Nielsen (1911) og tjenestedreng Kristian Nielsen (1915)
  • 1930: forkarl Tage Henning Vergod (1915) og 2. karl Ejnar Pedersen (1916)

 

Kommenter 28.05.2023

Folketælling

1901 1906 1911 1916 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 58a

Korupvej