Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Dalstedet eller Dalsgaard Korupvej 15

Bygningerne på Dalsgaard eller Dalstedet i Vorn er i 1870 blevet flyttet her til fra Veddum, men siden blevet tilbygget. Ejeren var Peter Christensen.

Sønnen Jens overtog gården efter sin far. Herefter overtog svigerdatterens søn Søren gården. Da Søren døde overtog Sørens kone Karen Helene gården med sønnen Jens som bestyrer.

I 1958 var ejendommen på 42 tønder land og normal besætning var 9 køer plus opdræt, 3 heste, 7 søer og 5 svin. /1958/

1 / 5
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=569207.24%2C6292330.59
2 / 5
Hos Karen Helene Christensen 1961 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1957901
3 / 5
Hos Karen Helene Christensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882013
4 / 5
Hos Søren Christensen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300070

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=569207.24%2C6292330.59
Hos Karen Helene Christensen 1961 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1957901
Hos Karen Helene Christensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882013
Hos Søren Christensen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300070

1880 - 1901 Peter Christensen

Peter Christensen og Mariane Jensen har overtager gården mellem 1866 og 1880. Da de fik sønnen Jens Kristian, var Peter husmand.

1902 - 1944 Jens Christian Christensen

I 1902 giftede Jens Christian, der nu var gårdbestyrer sig med tjenestepige Marie Kirstine. Marie havde sønnen Søren. Sammen fik de Peter Martinus og Mariane Christine. Peder Christensen var på aftægt.

1944 - 1953 Søren Kristian Christensen

I 1936 blev arbejdsmand Søren gift med husassistent Karen Helene Jensen. Hun havde børnene Inger Margrethe Andersen og Rasmus Peter Jensen. Sammen fik de Jens Kristian, Erna Marie, Anna Katrine, Jenny Helene Christensen og Svend Aage. I 1944 er Søren gårdejer.

Tjenestefolk mv.

  • 1906 Tjenestepige Dorthea Christensen Bach (1887)

 

Kommenter 03.11.2023

Folketælling

1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940 1940

Ejere matr. 60a

Realregister Tingbog

Korupvej