Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Vesterhave Korupvej 42

I 1890 tilhørte ejendommen Laurs Jensen Degn.

Sønnen Jens Kristian Jensen over tog både Korupvej 38 og Vesterhave. Stuehuset blev herefter brugt til aftægtsbolig for forældrene.

Omkring 1920 overtager Anders Marinus Kjeldsen Vesterhave.

Det nye stuehus blev bygget i 1930.

Jens Peter Østergaard Jensen overtog gården i 1950'erne.

Gårdejer Carl Degn Jensen Korupvej 38 købte gården i 1995.

1 / 3
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=570590.1%2C6291258.89
2 / 3
Hos Carl Degn Jensen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095795
3 / 3
Hos Anders Marinus Kjeldsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882025

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=570590.1%2C6291258.89
Hos Carl Degn Jensen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095795
Hos Anders Marinus Kjeldsen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882025

Ejere

 • gårdmand Laurs Pedersen Bonde - 1853
 • gårdmand Jens Christian Jensen 1853 - 1889
 • enke Maren Laursen 1889 - 1889
 • C. Nørgaard 1889 - 1890
 • Laurs Jensen Degn 1890 - 1894
 • Jens Christian Jensen 1894 - 1917
 • Anders Marinus Kjeldsen 1917 -
 • boelsmand Jens Peter Østergaard Jensen -
 • gårdejer Carl Degn Jensen 1995 -

Familier

-1853 Laurs Pedersen Bonde

Laurs Pedersen Bonde er noteret på matrikel 41a på matrikelkortet 1814 - 1866. Han var født på gården Hyltvej 1 og blev gift med Johanne Larsen. De drev først hendes fars gård Bakkegaardsvej 13, men flyttede siden til Tornskær.

Datteren Johanne Laursen blev gift med gårdmand Christen Hvilsom, Mariane blev gift med tjenestekarl Anders Tonnisen.

1853-1889 Jens Christian Jensen

Datteren Maren Laursen blev gift med Jens Christian Jensen fra Lounkær. De fik 13 børn.

Jens Christian døde i 1882 60 år gammel, Maren i 1898 68 år.

Deres første søn Jens døde 3 år gammel i 1854. Jens den 2. døde af skarlagensfeber 2 år gammel i 1859

Jens Peter og Anders C. udvandrede til USA -Peter Jensen fra Oakdale har rejst en sten for J. C. og Maren på Skelund kirkegård.

Ane døde som ugift væver 88 år gammel i 1942.

Elsine blev gift med smed Niels Sørensen i Veddum. Hun døde på De Gamles Hjem i Randers 85 år gammel i 1955.

1890-1894 Laurs Jensen Degn

I 1890-1894 boede Laust Jensen Degn og Ane Degn f. Christiansen her med børnene Jens Kristian, Bolette og Pauline Jensen.

De kom fra Åkærgård.

1917- Anders Marinus Kjeldsen

Boelsmand Anders Marinus Kjeldsen fra Nybrogaard blev gift med tyende Marie Knudsen på Nørgaard i 1916. De fik plejedatteren Johanne Kristine Kjeldsen, hvis mor døde.

- Jens Peter Østergaard Jensen

Østergaard

Johanne fik datteren Jonna i 1940. I 1942 blev hun gift med faren landbrugsmedhjælper Jens Østergaard. Det fik en datter mere Hanne i 1945. Da Hanne blev konfirmeret i 1959, havde de overtaget gården.

Tjenestefolk mv.

 • 1890: Tjenestetyende Christen Nielsen (1865 /1890)
 • 1890: Tjenestetyende Jensine Marie Nielsen (1863 /1890)
 • 1921: Tyende Marie Skjørbech (1902 /1921)
 • 1921: Arnold Pedersen (1903 /1921)
 • 1925: tjenestepige Edel Sørine Berthelsen (1909) og tjenestekarl Anker Ludvig Nielsen (1908)
 • 1930: tjenestekarl Agner Johannes Koch (1909 /1916 /1921 /1925 /1930)
 • 1940: medhjælper Viggo Mikael Jensen (1921)

 

Kommenter 06.06.2024

Folketælling

1890 1901 1906 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 41a

Korupvej