Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Sandagergård Korupvej 51

Før 1902

Teglhøj på Sandagergårds jord, blev gravet ud i 1888. Bahnsen fra Nationalmuseet skrev: Höj, til Dels bortgravet; deri flere Urner med brændte Ben; i een af dem skal der være fundet en Broncekniv med krumt Blad og firkantet, gjennembrudt Haandtag, i en anden en baandformet Jærnaldersfibula. (Fibula er en broche med nålefæste). Se Kulturarvsstyrelsen: Fund og Fortidsminder 120409-6

Sandagergård havde teglværk omkring år 1900.

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=FHXZID
2 / 5
Sandagergaard 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300056
3 / 5
1921 Lokalhistorisk B4499
4 / 5
1912 Lokalhistorisk B4501
5 / 5
Ca. 1900 Lokalhistorisk: B4497

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=FHXZID
Sandagergaard 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300056
1921 Lokalhistorisk B4499. I 1921 bestod familien af Søren Jensen født 1867 Husfader, Line Jensen 1865 Husmoder, sønnerne Richard Jensen 1904 og Holger Jensen 1905, Maren Nielsen 1898 Tyende, Konrad Nielsen 1901 Tyende samt Alfred Jørgensen 1900 Tyende
1912 Lokalhistorisk B4501 Richard (8 år) eller Holger (6 år)
Ca. 1900 Lokalhistorisk: B4497. I 1901 bestod familien af Anders Christensen 1839 Husfader, Thomasine Sørensen 1843 Husmoder samt Karen Larsen 1882, Oline Christensen 1883, Carl Jensen 1875 og Anders Peter Pedersen 1881 Tjenestetyende

Gårdejer og teglværksejer var Anders Christensen (1839 - 1902).

Familie Fricke fra Hurup boede til leje her i 1901. De var skrædder Johannes Anton Fricke (1856 - 1925) og Gjertrud Fricke f. Pedersen (1852 - 1936) med børnene Mathilde Louise Fricke (1878 - 1969), Carl Christian Fricke (1891) og Anton Carl Fricke (1895). De er flyttet til Veddum Hovedgade 25 i 1916.

1902 - 1947

Efter 1902 overtog Søren Jensen (1867 - 1939) og Nielsine Rasmine Jensen (1868 - 1950) fra Bælum gården. De fik drengene Richard Jensen (1904 - 1987) og Holger Jensen (1906).

I 1940 boede gårdejerske Nielsine på gården med Richard og Holger.

Holger blev gift i 1944 med Kirstine Margrethe Christine Nielsen i Gunnerup kirke. De fik sønnen Erik Henning Jensen (1945).

Efter 1947

Richard Jensen (1904 - 1987) overtog gården i 1947 efter sine forældre, han fik bygget nyt stuehus i 1950.

Erik Henning Jensen købte gården i 1980.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 26.07.2022

Folketælling

1870 1901 1901 1906 1906 1916 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 32a

Korupvej