Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Østerholt Korupvej 54

Hans Tonnisen drev gården før 1834, hvor han var på aftægt. Herefter overtog Anders Christensen gården men han dør 41 år gammel, så hans enke gifter sig igen samme år.

Anders på 25 år tjener på Visborggård, da han bliver gift med enken Dorthe og dermed bliver han gårdejer. Han bliver kun 33 år.

Dorthes søn Anders Andersen Overgaard overtager gården, men køber siden Korupvej 10.

Peter Lauge Tidemann Jensen overtager gården i 1919, han fik bygget det nuværende stuehus i 1942. Hans søn Christian overtog de gården i 1948 og havde den til 1985.

1 / 7
2007
2 / 7
Korupvej 54
Østerholt 1989 Ariel/Dansk Luftfoto: Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095811
3 / 7
Lokalhistorisk B1791
4 / 7
Korupvej 54
Østerholt 1948 - 1952 Aalborg Luftfoto: Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635137
5 / 7
Henny Nielsen, Jens Chr. Hansen, Marianne Hansen og Marie Hansen. Lokalhistorisk B1796.
6 / 7
Lokalhistorisk B13006
7 / 7
44 Hans Tonesen, 44a Anders Chrestensen. 
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2007
Korupvej 54
Østerholt 1989 Ariel/Dansk Luftfoto: Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095811
Lokalhistorisk B1791
Korupvej 54
Østerholt 1948 - 1952 Aalborg Luftfoto: Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635137
Henny Nielsen, Jens Chr. Hansen, Marianne Hansen og Marie Hansen. Lokalhistorisk B1796.
Lokalhistorisk B13006. I 1906 boede gårdejer Jens Kristian Hansen (1859) og Marianne Hansen (1854) her med døtrene Karoline Marie Pedersen (1888) og Hansine Marie Hansen (1892). Det kunne være forældrene med Hansine efter Karoline var flyttet hjemmefra mellem 1906 og 1911
44 Hans Tonesen, 44a Anders Chrestensen. 
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejere

 • Hans Tonnisen 1814 - 1834
 • Gaardmand Anders Christensen -
 • Anders Christiansen Overgaard 1843 - 1859
 • Ane Dorthe Andersdatter 1859 - 1859
 • Anders Andersen 1859 - 1878
 • Jens Sørensen Frost 1878 - 1881
 • Laurst Christian Jensen 1881 - 1886
 • Ane Kirstine Christensen 1886 - 1886
 • Jens Kristian Eskildsen 1886 - 1900
 • Jens Christian Hansen 1900 - 1919
 • Gårdejer Lauge Peter Tidemann Jensen 1919 - 1948
 • gårdejer Niels Kristian Jensen 1948 - 1985
 • Familier

  1814-1834 Hans Tonnisen

  På matrikelkorten gyldig 1814 - 1866 har først stået Hans Tonnisen ved matr. 44. Det er rettet til 44a Anders Christiansen Overgaard. I folketællingen fra 1801 er Hans ikke i sognet, i 1834 er han aftægtsmand. Han han er født i Als sogn 1762 og dør 84 år gammel i 1845.

  Hans kone Gjertrud Jensdatter er født i Solbjerg sogn 1763 hun dør som enke 1846 81 år gammel.

  1834-1843 Anders Christensen

  Anders Christensen boede her med sin kone Dorthe samt aftægtsfolkene Hans Tonnisen og Gjertrud Jensdatter.

  De fik 6 børn. Da Anders døde i 1843 giftede Dorthe sig samme år med Anders Christian Overgaard.

  1843-1859 Anders Christiansen Overgaard

  Anders på 25 år tjener på Visborggård, da han bliver gift med enken Dorthe og dermed bliver han gårdejer.

  Anders og Dorthe får sønnen Anders Andersen, der dør af 'halssyge', 1½ år gammel.

  Anders Christiansen Overgaard dør 33 år gammel i 1852 og Dorthe i 1857 46 år gammel. Herefter overtager børnene gården.

  1859-1878 Anders Andersen Overgaard

  I 1860 driver de fire søstende Anders, Kirstine, Ane og Peder gården.

  I 1870 er Anders blevet gift med Inge Marie Hansen. De har to piger Ane Dorthe og Ane Johanne. Ane Dorthe bliver gift med Niels Larsen på Nybrogaard, Ane Johanne bliver gift med møllebestyrer Jens Kristensen af Korup mølle.

  Inger Marie dør 27 år gammel i 1871. Anders gifter sig samme år med Christiane Nielsen. I 1878 køber Anders Korupvej 10.

  1878-1881 Jens Sørensen Frost

  Jens og Ane Kirstine Sørensen Frost havde gården 3 år. De flyttede til Hyltvej 7 på aftægt kort før Jens døde i 1881.

  1886-1886 Ane Kirstine Christensen og 1886-1900 Jens Kristian Eskildsen

  I 1886 købte pigen Ane Kirstine Christensen gården. Hun blev kort efter gift med Kristian Eskildsen som dermed overtog gården. De får tre børn inden de sælger igen i 1900.

  1900-1919 Jens Christian Hansen

  Jens Christian Hansen blev gift med enke Mariane Sørensen i Sellegaarde, Ø. Hurup. Mariane havde pigerne Antomine og Karoline, sammen fik de Hansine.

  1919-1948 Lauge Peter Tidemann Jensen

  Da tjenestkarl Lauge Peter Tidemann Jensen giftede sig med Hansine overtog han svigerforældrenes gård. Mariane og Jens Christian blev dog boende.

  Peter og Marie fik sønnen Niels Christian Jensen.

  Christian blev gift med Anna Marie Bunk Nielsen. De fik sønnen Peter. I 1948 overtog de gården og havde den til 1985.

  Tjenestefolk mv.

  • 1834: Tjenestekarl Poul Christensen (1793 /1834 /1870 /1880)
  • 1840: tjenestepige Maren Andersen (1821 /1840 /1845 /1850 /1857 /1860 /1869 /1870 /1880 /1886)
  • 1870: Tyende Mette Kirstine Jensen (1855 /1870)
  • 1880: tjenestetyende Peder Jensen (1865 /1870 /1880)
  • 1890: Tjenestetyende Larsine Kirstine Nielsen (1873 /1890)
  • 1890: Tjenestetyende Christian Sørensen (1875 /1890)
  • 1911 tjenestetyende Oluf Kristensen (1893 /1906 /1911)
  • 1916 tjenestekarl Henry Charles Hansen (1901 /1911 /1916 /1921)
  • 1921 tyende Signe Nielsen (1904 /1911 /1916 /1921 /1928)
  • 1925 tjenestepige Anna Sigrid Harboe Jensen (1910 /1925)
  • 1930 tjenestepige Inga Nielsen (1915 /1916 /1921 /1930)

   

  Kommenter 22.11.2023

  Folketælling

  1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1925 1930 1940

  Ejere

  Realregister 44a Tingbog 44a

  Korupvej