Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenadresserKorupvej55

 

Laust Peter Laustsen

Laust Peter Laustsen er født i Øster Hurup i 1873. Hans forældre var Andrea Sofie T. Knudsen Ø. Hurup og gårdejer Anders Laustsen Veddum.

Han flyttede til Veddum og blev i 1900 gift med Johanne Jensen (1874 - 1943), med hvem han fik fem piger.


Laust Peter Laustsen drev Tornhøjgård. Kan omtales også Lars Peter Laursen.

Han kom sammen med førstelærer A. Jørgensen fra Øster Hurup til at stå i spidsen for Himmerlands Elektrificering. De forhandlede først med Randers Elværk, men det blev for dyrt, at lægge kabler under fjorden, derfor blev det Aalborg, der kom til at levere el til Himmerland.


Himmerlands Elektricitetsforsyning (HEF) leverede strømmen til transformatorforeningerne, herunder Veddum Elektricitetsselskab. Transformatorforeningerne stod for transformator tårnene, hvor spændingen blev omdannet fra 20.000 volt til 220 volt, som blev sendt ud på lavspændingsnettet.


Laust Peter Laustsen blev ved stiftelsen i formand for Veddum Elektricitetsforsyning. Den post besad han først fra 1922 – 1924 og igen fra 1929 – 1943.

I 1940 flyttede Lars og Johanne som rentier til et nybygget hus på Pejtervej 7.

Laust Peter Laustsen døde i 1951 som enkemand på de gamles hjem i Hadsund. På Skelund Kirkegård står en gravsten for Lars Peter Laursen og Johanne Laursen.

Laust Peter Laustsen

 

Kommenter 12.01.2022

 

Veddum Elektricitetsselskab