Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenKorupvej

 

Østerholt Korupvej 58

Østerholt Korupvej 58 findes ikke mere. Ejendommen har tilhørt familie Gunnisen fra før 1852 til 1968 samt Aage Kragh Jensen fra 1968 til 1973. I 2015 gav kommunen tilladelse til helt at sløjfe ejendommen, som blot var en ruin.

1 / 4
Skråfoto 2017
2 / 4
Hos Chr. Gunnisen 1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269429
3 / 4
Hos Chr. Gunnisen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300114
4 / 4
Maleri Lokalhistorisk arkiv

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=OSNLEF
Hos Chr. Gunnisen 1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269429
Hos Chr. Gunnisen 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300114
Lokalhistorisk B4853

Ejere

 • Gårdmand Niels Pedersen - 1852
 • Gaardbruger Peder Christian Nielsen 1852 - 1890
 • Enke Kirsten Thomasdatter 1890 - 1890
 • Thomas Pedersen (Gunnisen) 1890 - 1926
 • Chr. Gunnisen 1926 - 1968
 • Hansigne Gunnisen 1968 - 1968
 • Aage Kragh Jensen 1968 - 1973
 • Agnes Jensen 1968 - 1973

Familier

-1852 Niels Pedersen

På matrikelkortet 1814 - 1866 er Niels Pedersen skrevet ved matr. 45a. Han levede fra 1778 til 1852.

Niels og Ane boede her med seks børn og en barnebarn. Sønnen Peder Christian Nielsen overtog gården efter sin far.

1852-1890 Peder Christian Nielsen

Peder overtog gården, da hans far døde. Han blev gift med Kirsten Thomasdatter fra Bakkegaardsvej 9.

Den ældste søn Niels Peter boede her med kone og barn i 1860.

Da Peder døde i 1870 drev Kirsten gården til den yngste søn Thomas overtog i 1890.

1890-1926 Thomas Pedersen (Gunnisen)

I 1901 boede gårdejer Thomas og Vilhelmine Pedersen her med børnene Petra, Ingemann og Christian. Efter 1905 har familien taget efternavnet Gunnisen.

Thomas Gunnisen var sognerådsformand, da Vilhelmine døde i 1925.

1926-1968 Chr. Gunnisen

I 1925 blev sønnen Christian gift med Hansine Dorthea fra Solbjerg. De overtog gården i 1926 og fik døtrene Bodil og Birte.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 20.11.2023

Folketælling

1834 1840 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1930 1940

Ejere

Realregister 45a Tingbog 45a

Kurupvej