Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Korupvej 66

Christen Kaptain havde jorden før 1842, hvor han solgte den til sin søn Niels. Niels sælger den til sin søn Anders Kaptain.

Anders solgte gården i 1896 og flyttede i Solbjerg.

Carl Georg Jørgensen fik bygget det nye stuehus i 1925.

1 / 5
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571664.31%2C6291865.8
2 / 5
Hos Ove Nielsen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095785
3 / 5
Hos Ove Nielsen 1963 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2218611
4 / 5
Hos Peder Jørgensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882030

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571664.31%2C6291865.8
Hos Ove Nielsen 1989 Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2095785
Kone og barn hos Ove Nielsen 1963 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2218611
Hos Peder Jørgensen 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882030

Ejere

Familier

-1842 Christen Nielsen Kaptain

På matrikelkortet 1814-1866 er Christen Nielsen Kaptain skrevet på matr. 45. Han levede fra 1771 til 1846.

I 1787 var Christen 12 år og tjenestedreng. I 1801 var han hjemme hos forældrene. Han var gårdmand fra 1834 til 1842. Han døde 75 år gammel af 'halssyge'.

Maren Jendatter var hans kone. Hun døde 64 år gammel i 1835. De havde tre børn. Den ældste Niels overtog gården i 1842.

1842-1876 Niels Christensen

Niels Christensen overtog gården efter sin far. Han blev gift med Ane Pedersen fra Als. De havde fire børn, de yngste Anders Kaptain overtog gården efter sine forældre.

1876-1896 Anders Nielsen (Kaptain)

Anders brugte tilnavnet Kaptain som sin bedstefar. Han blev gift med Inger Marie Poulsen i Solbjerg, hun havde en sø Jens Peter. Sammen fik de fire piger.

Inger Marie døde af indeklemt brok 29 år gammel i 1890.

I 1898 gifter Anders sig i Solbjerg med Mariane Gregersen og familien flytter til Solbjerg.

1896-1906 Anders Jørgensen

Gårdejer Anders Jørgensen døde 1899 og efterlod Mariane som enke.

I 1901 boede enke gårdejerske Mariane Jørgensen f. Andersen (1862) med gårdbestyrer Jens Nis Poulsen (1859) og børnene Anders, Jørgen og Andersine samt aftægtskonerne Maren Andersen (slægtning til Anders) og Marianes mor Ane Jørgensen.

1906-1918 Jens Nis Poulsen

Mariane blev gift i 1901 med gårdbestyreren som blev gårdejer. De fik børnene Anders og Poul.

1922-1947 Carl Jørgensen

Landmand i Tornskær Karl Georg Jørgensen og Petra Gunnisen i Tornskær blev gift i 1921. Fra 1925 boede de på Korupvej 66. De fik datteren Minna. Desuden havde de en slægtning Kirstine boende på aftægt. Da Minna blev gift i 1951 var familien flyttet til Skelund.

1947-1955 Arne Jørgensen

Arne Jørgensen ejer gården fra 1947 til 1955.

1955-1959 Jens Peter Jørgensen

I 1955 overtager Jens Peter, der er lillebror til Arne, gården.

Jens Peter bliver gift samme år med Ellen fra Gadesminde i Rønholt.

Jens Peter er begravet i Gudum.

1959- Ove Nielsen

Tjenestefolk mv.

 • 1840: tjenestepige Johanne Tonnisen (1820 /1840 /1845 /1850)
 • 1845: Tjenestepige Christiane Jensen (1823 /1834 /1840 /1845)
 • 1850-1870: tjenestefolk Maren Christensen (1825 /1845 /1850 /1860 /1870)
 • 1850: tjenestefolk Mette Marie Andersen (1832 /1850)
 • Tjenestepige Kirstine Karoline Pedersen (1862 /1880)
 • 1901 tjenestetyende Marius Fricke (1884 /1901 /1916)
 • 1901: enkemand karetmager Anders Nielsen (1826) boede til leje med husholder Ane Johanne Jørgensen (1830 /1890 /1901)
 • 1906: tjenestetyende Jensine Poulsen (1891)
 • 1911: slægtning Nielsine Kirstine Jakobine Jespersen (1901)
 • 1911: tjenestetyende Eline Larsen (1894)
 • 1916: husholderske husholderske Laurine Laursen (1893)
 • 1916: tyende Nielsine Jespersen (1901 /1906 /1915 /1916)
 • 1916: Desuden var der indkvarteret to soldater i forbindelse med 1. verdenskrig.
 • 1925 husasistent Augusta Jørgensen (1896)
 • 1930: tjenestepige Dagmar Jakobsen (1916)
 • 1940: medhjælper Konrad Jensen (1925 /1930 /1940 /1957 - /1999)
 • 1940: husassistent Ketty Antomine Nielsen (1925).

 

Kommenter 21.11.2023

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1925 1930 1940

Ejere

Realregister 46a Tingbog 46a

Korupvej