Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Pejterhuset Korupvej 74

Pejterhuset er opført i år 1800 og blev bygget om i 2012.

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BIRHYH
2 / 5
Pejterhuset bygget om i 2011 - 2012. Foto Erik Guldbæk 2011
3 / 5
2007
4 / 5
1958  Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek  http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269394
5 / 5
Pejterhuset 1948 – 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635053
6 / 7
1924
7 / 7
Lokalhistorisk

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BIRHYH
Pejterhuset bygget om i 2011 - 2012. Foto Erik Guldbæk 2011
2007
1958  Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek  http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269394
Pejterhuset 1948 – 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635053. Frida Rasmussen købte ejendommen i 1945.
1924 Lokalhistorisk B2375 i 1921 boede forhenværende landmand Niels Peter Thomsen født 1857 og Inger Kjerstine Thomsen 1845 her sammen med Ane Katrine 1891 og Bregni Hansen 1915
Lokalhistorisk B1719

1906 Nielsen

I 1906 boede husmand og smedemester Lars Christian Nielsen (1851) her med Johanne Marie Kirstine Redder (1881) og deres datter Kristine Nielsen (1850).

1921 - 1934 Thomsen

I 1921 boede Niels Peter Thomsen (1857) her med Inger Kjerstine Thomsen (1845 - 1925), sønnen Bregni Hansen (1915) og tyende Ane Katrine Hansen (1891).

I 1930 var enkemand Niels Peter aldersrentenyder. Familien Lundgård boede til leje: Arbejdsmand Magnus Lundgaard (1894) og Rosa Katrine Marie Lundgaard (1899) med børnene Anna-Lise Lundgaard (1925) og Aage Lundgaard (1928).

Niels Peter giftede sig i 1932 med husbestyrerinde Dorthea Nielsen Bech (1882) /1932/

1934 1945 Christensen

I 1934 købte alderdomsrentenyder Pouline Christensen (1874 - 1944) huset og i 1944 overtog sønnen Elmer Christensen (1915).

Fra 1945 Rasmussen

Fra 1945 tilhørte huset arbejdsmand Karl Rasmussen (1904) og Frida Rasmussen f. Christensen (1917) med børnene Evan Rasmussen (1941) og Maja Rasmussen (1945).

 

Kommenter 12.07.2022

Folketælling

1906 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 46b

 

Korupvej