Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Pejterhuset Korupvej 74

Pejterhuset er opført i år 1800 og blev bygget om i 2012.

Huset ligger for enden af Pejtervej, så når det er glat, sker det at bilister ender inde i huset.

Det har bl.a. tilhørt:

 • Niels Christensen - 1885
 • Anders Nielsen 1885 - 1901
 • Lars Christian Nielsen 1901 - 1909
 • Niels Peter Thomsen 1909 - 1930
 • Henry Nielsen 1930 - 1931
 • Magnus Lundgaard 1931 - 1932
 • Niels Peter Thomsen 1932 - 1934
 • husejerske Pouline Christensen f. Sørensen 1934 - 1942
 • husejer Elmer Christensen 1942 - 1945
 • husejer Frida Rasmussen 1945 -
1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BIRHYH
2 / 5
Pejterhuset bygget om i 2011 - 2012. Foto Erik Guldbæk 2011
3 / 5
2007
4 / 5
1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269394
5 / 5
Pejterhuset 1948 – 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635053
6 / 7
1924
7 / 7
Lokalhistorisk

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=BIRHYH
Pejterhuset bygget om i 2011 - 2012. Foto Erik Guldbæk 2011
2007
1958 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2269394
Pejterhuset 1948 – 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635053. Frida Rasmussen købte ejendommen i 1945.
1924 Lokalhistorisk B2375 i 1921 boede forhenværende landmand Niels Peter Thomsen født 1857 og Inger Kjerstine Thomsen 1845 her sammen med Ane Katrine 1891 og Bregni Hansen 1915
Lokalhistorisk B1719

1906 Nielsen

I 1906 boede husmand og smedemester Lars Christian Nielsen her med Kristine Nielsen og deres datter Johanne Marie Kirstine Redder.

 • husmand og smedemester husfader Lars Christian Nielsen (1851 /1906)
 • husmoder Kristine Nielsen (1850 /1906)
 • barn Johanne Marie Kirstine Redder (1881 /1906)

1911 - 1934 Thomsen

I 1911 boede Niels Peter Thomsen her med Inger Kjerstine Thomsen.

Sønen Thomas får bygget husmandsstedet Korupvej 70 (senere Støvringsminde) i 1916.

Stine døde i 1925. I 1932 bliver der lyst til bryllup med husbestyrerinde Dorthea Nielsen Bech -men det bliver i stedet sognefogeden der vier dem.

1930-1932 Lundgaard

Familien Lundgård fra Astrup flyttede ind den 12/8 1930 og ejede huset fra 1931-1932.

 • Arbejdsmand Magnus Lundgaard (1894 /1923 /1930 /1931-1932)
 • Rosa Christine Marie Lundgaard f. Larsen (1899 /1923 /1930)
 • barn Anna-Lise Lundgaard (1925 /1930)
 • Aage Lundgaard (1928 /1930)

1934 - 1945 Christensen

I 1934 købte enke, alderdomsrentenyder Pouline Christensen huset og i 1942 overtog sønnen Elmer Christensen.

1945 - Rasmussen

Frida var husassistent i Veddum, da hun blev gift med Jens Hjorth i Siem 1938. De fik en datter Connie, men blev dog hurtigt skilt.

I 1942 er hun husbestyrerinde i Tornskær, da hun bliver gift med skovarbejder Karl Rasmussen i Tornskær. I 1945 køber hun Pejterhuset og lægger jord til.

Frida og Karl får børnene Evan og Maja.

Tjenestefolk mv.

 • 1921 tyende Ane Katrine Hansen (1891 /1921)
  • barn Bregni Hansen (1915 /1921)

 

Kommenter 19.10.2023

Folketælling

1906 1911 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 46b

Skøde og panteprotokol

Ejere matr. 46b

Tingbog

 

Korupvej