Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandKorupvej

 

Håndvad Korupvej 75

Haanvad var vadested på skelgrøften mellem Skelund og Veddum. De nuværende bygninger på gården Håndvad er opført år 1900. Dengang tilhørte den gårdejer Søren Jensen Østergaard.

I 1917 overtog svigersønnen gården. I 1921 bestod familien således af gårdejer Ludvig Glargaard (1891 - 1936) og Kristine Glargaard (1891 - 1983), børnene Margit Glargaard (1919), Else Glargaard (1907), tyende Karl Sørensen (1906) og Laura Pedersen (1906) samt på aftægt Søren Jensen (1843) og Mette Jensen (1853)

Da Ludvig døde 44 år gammel overtog Kristine gården. Siden 1995 har det været barnebarnet Niels Jørgen Glargaard, der har gården.

1 / 5
2007
2 / 5
Hos Kristine Glargaard 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770273
3 / 5
Korupvej 75
1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635185
4 / 5
1894 Lokalhistorisk B5563
5 / 5
Haanvad var vadestedet mellem Skelund og Veddum

2007
Hos Kristine Glargaard 1955 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1770273
Hos Kristine Glargaard 1948-1952 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635185
1894 Lokalhistorisk B5563
Haanvad var vadestedet mellem Skelund og Veddum. Dengang gik vejen ind forbi gården. Målebordsblad Skelum 1879(gst.dk)

 

Kommenter 03.10.2021

Folketælling

1901 1906 1921 1940

Tingbog

matr. 47a 47f
 

Korupvej