Til forsiden /adresser/Korupvej/

Korupvej 28

<<Til Korupvej 25

adresser
Kort
Korupvej

Til Korupvej 34>>

Klik for større 2002. OB. 1945. Klik for større. 1929. Klik for større.

Poesmosegård.

I 1988 blev en boplads fra romersk jernalder gravet ud her.

I 1961 blev en stensat grav fra ældre romertid gravet ud på modsatte side af vejen. Den indeholdt 5 lerkar, se Kulturarvsstyrelsen, Fund og Fortidsminder 120409-8

 

Klik på billederne Send en kommentar, husk at angive titlen
14.09.2018