Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenLedvogtervej

 

Ledvogtervej 3

Matrikkelnr. 34a var tidligere en landbrugsejendom, der strakte sig fra Pejtervej til Vandkæret. Gården lå på Hovedgaden 19.

Huset på Ledvogtervej er opført som aftægtshus i 1923 for Niels og Kirstine Mogensen. I 1942 solgte han huset til svigersønnen tidligere arbejdsmand i Birkerne nu rentenyder Niels Peter Martinus Frederiksen. Barnebarnet Nora Kamma Frederiksen arver huset i 1962.

1 / 3
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572302.62%2C6292776.79
2 / 3
Ledvogtervej 3 2008 Foto: Erik Velling
3 / 3
Dilettant.

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572302.62%2C6292776.79
Ledvogtervej 3 2008 Foto: Erik Velling
Laurits Knudsen spillede dilettant. Her i den lille hornblæser.

1923 - 1942 Mogensen

Niels og Kristine Mogensen byggede et aftægtshus her. I 1940 boede enke, aldersrentenyder Johanne Kristine Færge f. Petersen hos dem.

1942 Frederiksen

I 1942 solgte Niels huset til svigersønnen tidligere arbejdsmand i Birkerne nu rentenyder Niels Peter Martinus Frederiksen, gift med Ane Kirstine.

Andreassen

Barnebarnet Nora arver huset i 1962. Hun var gift med fhv. gårdejer Anders Andreassen af Skelund.

Kommenter 03.11.2023

Folketælling

1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 34a

Ledvogtervej