Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMøgelholtvej

 

Møgelholtvej 13 Øster Holmegård

Stuehuset er fra 1913, de ælste udhuse er fra 1875.

I 1950-erne hørte 43 tdr. land til gården og besætningen var normalt 14 køer plus opdræt, 9 søer, svin, 2 heste og traktor /1958/.

Ejendommen har tilhørt:

  • Niels Chr. Andersen - 1895
  • Kristen Nielsen Jespersen 1895 - 1940
  • Morten Larsen 1940 - 1973
  • Alfred Julius Larsen 1973 -
  • Poul Henning Larsen 1973 -
1 / 3
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=IASYFT
2 / 3
Møgelholtvej 13
1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997843
3 / 3
Møgelholtvej 13
1951 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object563359

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=IASYFT
Hos Morten Larsen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997843
Hos Morten Larsen 1951 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object563359

1895 - 1923 Jespersen

Christen Nielsen overtog gården i 1895 fra sin far Niels Christian Andersen. I 1902 blev han gift med Andrea og fik samme år datteren Kristine. Navnet Jespersen er tilføjet i 1906.

Forældrene Niels Chr. og Ane Maria Andersen samt søsteren Kristine Nielsen boede hos dem.

Slægtning, enke Ane Marie Jensen boede på aftægt fra 1916 - 1928.

1923 - Larsen

I 1923 gifter Anna sig med Morten Larsen, der er tjenestekarl på Sandgaard Skelund mark. De får børnene Kristen, Andrea, Krista, Alfred, Poul Henning og Bente.

I 1940 bliver Andrea enke, så familien består af gaardejerske Andrea, bestyrer Morten og Anna samt børnene.

I 1942 overtog Morten Larsen gården efter sin svigerfar. I 1973 overtager Alfred Julius og Poul Henning Larsen Øster Holmegård.

Tjenestefolk mv.

  • 1911: tjenestetyende Niels Marinus Nielsen (1895 /1906 /1911 /1916 /1917 /1921 /1925)
  • 1916 tyende Jens Bach (1900) samt militær Chr. Østergaard (1880) og Jens Frederik Søndergaard (1892)
  • 1921 tjenestekarl tyende kristen Søren Nielsen (1903)
  • 1930 medhjælper tjenestekarl Holger Sørensen (1905)

Kommenter 19.06.2023

Folketælling

1901 1906 1911 1916 1925 1930 1940

Ejere matr. 6b 14e

Skøde og panteprotokol Tingbog

Ejere matr. 19f

Skøde og panteprotokol

Møgelholtvej