Til forsiden /adresser/Møgelholtvej/

Møgelholtvej 13 Øster Holmegård

<<Til Møgelholtvej 10

adresser
Kort
Møgelholtvej

Til Møgelholtvej 14>>

Møgelholtvej 13 Øster Holmegård ca 1955 B13001 Møgelholtvej 13 Østerholmegård B661

Morten Larsen overtog Øster Holmgård efter sin svigerfar, der havde ejet den siden 1893. Hans far begyndte her i 1874.

Stuehuset er opfør 1913. I 1950-erne hørte 43 tdr. land til gården og besætningen var normalt 14 køer plus opdræt, 9 søer, svin, 2 heste og traktor.

Klik på billederne Send en kommentar, husk at angive titlen
07.12.2008