Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenVejeMøgelholtvej

 

Møgelholtvej 9Møgelholtvej 14Møgelholtvej 13 Øster Holmegård

Morten Larsen overtog Øster Holmgård efter sin svigerfar, der havde ejet den siden 1893. Hans far begyndte her i 1874. Stuehuset er opfør 1913. I 1950-erne hørte 43 tdr. land til gården og besætningen var normalt 14 køer plus opdræt, 9 søer, svin, 2 heste og traktor.

1 / 3
Åbn billede
2 / 3
3 / 3

Skråfoto 1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=IASYFT
Ca. 1955 Lokalhistorisk B13001
Lokalhistorisk B661

Kommenter

19.11.2018

Bytur Veje Oplandet Midtbyen Steder Personer Bybilleder Begivenheder