Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMøgelholtvej

 

Møgelholtvej 13 Øster Holmegård

Christen Nielsen overtog gården i 1895 fra sin far Niels Christian Andersen.

I 1906 bestod familien af Christen Nielsen Jespersen (1871 - 1940) og Andrea Betina Jespersen (1871 - 1957) med datteren Anna Nikoline Kristine Nielsen (1902 - 1987) samt forældrene Niels Chr. Andersen (1827) og Ane Maria Andersen (1828). De fik opført stuehuset i 1913.

I 1923 gifter Anna sig med Morten Larsen, der er tjenestekarl på Sandgaard Skelund mark. De får børnene Kresten Jespersen Larsen (1923 - 2000), Andrea Kathrine Larsen (1926), Krista Kathrine Larsen (1930),Alfred Julius Larsen (1933 - 2004), Poul Henning Larsen (1937) og Bente Lykke Larsen (1940) som alle bor på gården foruden medhjælper Holger Sørensen (1910).

I 1940 bliver Andrea enke, så familien består af gaardejerske Andrea, bestyrer Morten og Anna samt børnene.

I 1942 overtog Morten Larsen gården efter sin svigerfar. I 1973 overtager Alfred Julius og Poul Henning Larsen Øster Holmegård.

I 1950-erne hørte 43 tdr. land til gården og besætningen var normalt 14 køer plus opdræt, 9 søer, svin, 2 heste og traktor

1 / 3
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=IASYFT
2 / 3
Møgelholtvej 13
1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997843
3 / 3
Møgelholtvej 13
1951 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object563359

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=IASYFT
Hos Morten Larsen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997843
Hos Morten Larsen 1951 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object563359

Kommenter 22.01.2022

Folketælling

1901 1906 1916 1930 1940

Tingbog

matr. 6b

Møgelholtvej