Til forsiden /adresser/Møgelholtvej/

Møgelholtvej 5

<<Til Mosevej 20

adresser
Kort
Møgelholtvej

Til Møgelholtvej 6>>

Møgelholtvej 5 Rosenfryd Svarlesvad B4849 Møgelholtvej 5 Rosenfryd Svarlesvad ca 1956 B3394

Møgelholtvej 5 Rosenfryd Svarlesvad

Nær Møgelholtvej 5 har man gjort en fund fra ældre romersk jernalder. Det blev besøgt i 1887-88 af nationalmuseet og fik følgende beskrivelse af Bahnson,K.:

Øst for Byen paa et sidt Sted, der tidligere har været Eng fandtes en Del Skeletter; Antallet kunde ikke nöjagtig angives - og ved dem 12 sorte Lerkar, som indsendtes til Museet (C 2185-99). Skeletterne vare ikke dækkede af nogen Höj, heller ikke fandtes Spor til en Omsætning med Sten.

Se beskrivelsen på kulturarvsstyrelsens oversigt over fund og fortidsminder

Klik på billederne Send en kommentar, husk at angive titlen
30.08.2009