Til forsidenadresserMøgelholtvej

Tilbage til Mosevej 20 Frem til Møgelholtvej 6

Møgelholtvej 5 Rosenfryd Svarlesvad

Ejendommen fik nyt stuehus i 2005.

Nær Møgelholtvej 5 har man gjort en fund fra ældre romersk jernalder. Det blev besøgt i 1887-88 af nationalmuseet og fik følgende beskrivelse af Bahnson,K.:

Øst for Byen paa et sidt Sted, der tidligere har været Eng fandtes en Del Skeletter; Antallet kunde ikke nöjagtig angives - og ved dem 12 sorte Lerkar, som indsendtes til Museet (C 2185-99). Skeletterne vare ikke dækkede af nogen Höj, heller ikke fandtes Spor til en Omsætning med Sten.

Se beskrivelsen på kulturarvsstyrelsens oversigt over fund og fortidsminder

Skråfoto 1/5 2017

Kommenter

16.10.2018