Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMøgelholtvej

 

Møgelholtvej 5 Rosenfryd Svarlesvad

I 1916 bor landmand Karl Danmark (1875) og Anna Marie Danmark (1883) her. De flytter til Renden 1 (1943) via Kærvej 50 (1940)

I 1940 tilhørte gården Larine Mathilde Pedersen født 1887. Sønnen Agner Peter Pedersen (1918 - 1998) boede her som medhjælp.

Agner blev gift med Fanny i 1947. I 1948 fik Fanny datteren Else.

I 1973 køber Agner og Fanny Pedersen Renden 1

Ejendommen fik nyt stuehus i 2005.

Nær Møgelholtvej 5 har man gjort en fund fra ældre romersk jernalder. Det blev besøgt i 1887-88 af nationalmuseet og fik følgende beskrivelse af Bahnson,K.:

Øst for Byen paa et sidt Sted, der tidligere har været Eng fandtes en Del Skeletter; Antallet kunde ikke nøjagtig angives - og ved dem 12 sorte Lerkar, som indsendtes til Museet (C 2185-99). Skeletterne vare ikke dækkede af nogen Høj, heller ikke fandtes Spor til en Omsætning med Sten.

Se beskrivelsen på kulturarvsstyrelsens oversigt over fund og fortidsminder

1 / 4
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KGJUPR
2 / 4
Hos Agner, Fanny og Else Pedersen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997900
3 / 4
Ca. 1956 Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B3394
4 / 4
Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B4849

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KGJUPR
Hos Agner, Fanny og Else Pedersen 1962 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1997900
Ca. 1956 Agner og Fanny med datteren Else. Lokalhistorisk Arkiv B3394
Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B4849

Kommenter 03.10.2021

Folketællinger

1911 1916 1940

Tingbog

matr. 10c

Møgelholtvej