Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturMøgelholtvej

 

Møgelholtvej 5 Rosenfryd Svarlesvad

I 1940 tilhørte gården Larine Mathilde Pedersen født 1887. Sønnen Agner Peter Pedersen 1918 boede her som medhjælp.

Ejendommen fik nyt stuehus i 2005.

Nær Møgelholtvej 5 har man gjort en fund fra ældre romersk jernalder. Det blev besøgt i 1887-88 af nationalmuseet og fik følgende beskrivelse af Bahnson,K.:

Øst for Byen paa et sidt Sted, der tidligere har været Eng fandtes en Del Skeletter; Antallet kunde ikke nøjagtig angives - og ved dem 12 sorte Lerkar, som indsendtes til Museet (C 2185-99). Skeletterne vare ikke dækkede af nogen Høj, heller ikke fandtes Spor til en Omsætning med Sten.

Se beskrivelsen på kulturarvsstyrelsens oversigt over fund og fortidsminder

1 / 3
Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KGJUPR
2 / 3
Ca. 1956 Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B3394
3 / 3
Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B4849

Skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017. Hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KGJUPR
Ca. 1956 Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B3394
Rosenfryd Svarlesvad Lokalhistorisk Arkiv B4849

 

 

 

Kommenter 23.04.2021