Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMøllerstien

 

Møllerstien 8

Ejendommen er udstykket fra matr. 22 på Bakkegaardsvej 13.

I 1856 fik Lars Jensen auktionsskøde på jorden fra boet efter Anders Thomsen, som var hans stedfar.

Gården er opført i 1875. I 1927 arvede Søren Marinus Sørensen Høj ejendommen fra sin far Anders Peter. Søren solgte ejendommen i 1970 til svigersønnen Lars Peter Arentoft med klausul om, at han selv kunne blive boende.

1 / 3
2002 Ole Bonde
2 / 3
1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882056
3 / 3
1912 Lokalhistorisk B3197.

2002 Ole Bonde
Hos Søren Høj 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882056
1912 Lokalhistorisk B3197. I 1911 bor Anders Peter og Mariane på ejendommen med deres søn Søren fra 1898. Desuden har de en ikke hjemmeboende datter Inger Marie fra 1996. Billedet kan være mor og datter, men barnet er næppe en del af familien, hvis årstallet passer.

Ejendommen har tilhørt:

 • Anders Thomsen - 1856
 • Lars Jensen 1856 - 1886
 • enke Ane Dorthea Mikkelsen 1886 - 1892
 • Søren Jensen 1892 - 1903
 • Anders Peter Sørensen (Høj) 1903 - 1927
 • Søren Marinus Sørensen Høj 1927 - 1970
 • Lars Peder Arentoft 1970 -

1856-1886 Lars Jensen og 1886-1892 Ane Dorthea Mikkelsen

Lars Jensen var søn af gårdmand Jens Larsen Brakarl og Ane Andersdatter på Kærvej 98.

Ane Dorthe forældre havde været gårdfæstere på Nørregård. Som enke blev hun aftægtskone på Ballegård hos sin søn Søren, der overtog Møllerstien 8.

1901-1927 Anders Peter Sørensen Høj

Anders Peter Sørensen var barnebarn til Ane Dorthe Mikkelsen og søn af gårdejer Søren Jensen på Ballegård.

I 1901 bestod familien af Anders Peter Sørensen og Mariane Kristensen med børnene Marie og Søren Marinus Sørensen. I 1905 tilføjede de Høj til efternavnet.

I 1921 var Inger Marie flyttet hjem med sin datter Nielsine Mary Jensen.

1927-1970 Søren Marinus Sørensen

I 1927 arvede Søren Marinus Sørensen Høj ejendommen, han blev gift med Anna Kirstine Pedersen fra Visborg i 1934.

Tjenestefolk mv.

 • 1860: Tjenestefolk Mette Bertelsen (1839 /1860)
 • 1860: Tjenestefolk Anders Mortensen (1845 /1860)
 • 1930 Husbestyrerinde Anne Staun (1892)
 • 1940 medhjælper Poul Henning Pedersen (1905)

 

Kommenter 14.01.2024

Folketælling

1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 22b

Realregister Tingbog

Møllerstien