Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMosevej

 

Mosebakgård Mosevej 11

Mosevej 11 Mosebakgård blev opført i 1880 og revet ned i januar 2012. Den er udflyttet fra Bystævnet 10.

Ejendommen har tilhørt:

 • Jacob Larsen 1866 - 1875
 • Jens Jensen 1875 - 1890
 • Rasmus Peter Mikkelsen 1890 - 1904
 • gårdejer Jens Marinus Jensen 1906 - 1911
 • gårdejer Anton Danmark 1911 - 1937
 • gårdejer Andreas Block 1937-ca. 1940
 • gårdejer Svend Gregers Utoft ca. 1940 - 1964
 • gårdejer Gunhild Utoft f. Kragh - 1965
 • gårdejer Anders Kjeldsen 1965 - 1978
1 / 5
2007
2 / 5
2009 Jens Cæsar Jensen
3 / 5
Hos Anders Kjeldsen 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029535
4 / 5
Mosebakgård 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882036
5 / 5
Mosebakgård ca. 1916 lokalhistorisk B75

2007
2009 Jens Cæsar Jensen
Hos Anders Kjeldsen 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029535
Hos Svend Utoft 1955 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1882036
Mosebakgård ca. 1916 lokalhistorisk B75. I 1916 bestod familien af Anton Danmark født 1877 Husfader, Jensine Danmark 1873 Husmoder, Hans Andersen 1888 Tjenestetyende, Kristian Marinus Pedersen 1901 Tjenestetyende og Mathilde Nielsen 1892 Tjenestetyende

1866-1875 Larsen

Jacob Larsen blev enkemand i 1870. I 1871 solgte han dem gamle gård på Bystævnet 10.

I 1872 giftede Jacob sig med Ane Kirstine Clausen fra Skelund. Jacob døde i 1875.

1875-1890 Jensen

Ane Kirstine blev enke i 1875 og giftede sig samme år med Jens Jensen fra Nørre Kongerslev, som overtog gården.

De fik sønnerne Jens Marinus i 1877 og Klaus i 1880.

Da Ane døde i 1884 giftede Jens sig i 1885 med Ane Larsen af Torderup. I 1890 flytter de til Nørre Kongerslev med datteren Mette Kirtine.

1890-1904 Mikkelsen

Rasmus Mikkelsen havde ejet Hyltgården. Hans fraseparerede hustru Johanne døde i 1893. Han giftede sig i 1894 med Mathilde Larsen fra Trommelholt.

Mathildes far døde i 1908, hvorefter Rasmus blev gårdbestyrer på hendes barndomshjem Kæragergaard, Trommelholtvej 24.

1904 - 1911 Jensen

Andrea og Jens Marinus Jensen blev gift i 1904. De fik tvilingerne Anker Kristian og Anna Johanna.

Jens Marinus har både Mølbakgård og Østgyden 3 fra 1904 til 1916, hvor de overtager Lille Bakkegaard.

1911 - 1937 Danmark

Anton fra Pejervej 28 og Jensine fra Pejtervej 29 blev gift i 1906 og flyttede ind på Østgyden 3.

Anton lægger de to gårde Østgyden 3 og Mosevej 11 sammen i 1916.

Anton og Jensine flyttede til Flid, da de gik på pension.

1937 - ca. 1940 Block

Andreas Block fra Nørre Kongerslev Kær udvandrede til Chigago, USA i 1904. I 1911 kom han hjem og giftede sig med Kirsten Marie. I USA fik de børnene Harry, Carl og Elna Katrine.

I 1940 havde overtaget Mosebakgaard.

 • gårdejer Husfader Andreas Block (1890 /1904 /1907 /1911 /1940)
 • husmoder Kirsten Marie Block (1885 /1940)
 • barn Harry Block (1913 /1940)
 • barn Carl Block (1916 /1940)
 • barn Elna Katrine Block (1922 /1940)

ca. 1940 - 1964 Utoft

Svend Gregers Utoft var gårdejer af Bøgelund ved Mariager, da han blev gift med husholdningslærerinde Gunhild Kragh fra Nørgård.

De overtog herefter Mosebakgård.

Gunhild solgte gården i 1964, da hun blev enke.

1965 til 1978

Tjenestefolk mv.

 • 1880: Tjenestetyende Mads Kristjan Andersen (1861 /1880)
 • 1880: Tjenestetyende Kirstine Jenssen (1854 /1860 /1880)
 • 1880: Tjenestetyende Petrea Simonsen (1865 /1880 /1906)
 • 1890: tjenestetyende Søren Peter Sørensen (1869 /1890)
 • 1890: tjenestetyende Kirsten Christensen (1869 /1890)
 • 1901: Slægtning Marinus Larsen (1887 /1890 /1901 /1906 /1958 /1958)
 • 1901: Slægtning Ane Kirstine Larsen (1883 /1901)
 • 1901: tjenestekarl Niels Thygesen (1876 /1901)
 • 1906: Tjenestekarl Marinus Nielsen (1888)
 • 1906: tjenestepige Karoline Marie Christensen (1889 /1901 /1906)
 • 1906: tjenestekarl Jens Chr. Jensen (1891 /1906)
 • 1911: tjenestekarl Jens Chr. Jensen (1892 /1911)
 • 1911: tjenestepige Anne Andrea Andersen (1894 /1911)
 • 1916: Tjenestetyende Hans Andersen (1889)
 • 1916: Mathilde Nielsen (1888)
 • 1916: Kristian Marinus Pedersen (1892 /1916 /1925 /1925)
 • 1921: tyende Alma Thomsen (1902)
 • 1921: tyende Kristian Rasmussen (1896)
 • 1921: tyende Maren Jensen (1908)
 • 1925: tjenestepige Marie Grynnerup (1903)
 • 1925: tjenestekarl Otte Bartolemæusen (1902)
 • 1925: tjenestekarl Antonius Nielsen (1907 /1925 /1930 /1935 /1940)
 • 1930: aftægtskone Mette Støvring f. Christensen (1844 /1901 /1906 /1916 /1921 /1925 /1930 /1931).
 • 1930: forkarl Niels Peter Berthelsen (1905/1930 /1933 /1940)
 • 1930: malkepige Marie Birgitte Pedersen (1910)
 • 1930: 2. karl Niels Emil Svendsen (1913 /1916 /1921 /1925 /1930 /1985)
 • 1930: 3. karl Svend Aage Jørgensen (1915 /1916 /1921 /1925 /1930 /1940 /2006)

 

Kommenter 08.11.2023

Folketælling

1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere

Skøder matr. 31a, 31l Skøder matr. 31a, 31g Tingbog matr. 31a

Mosevej