Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandMosevej

 

Karlsminde Mosevej 20

Ejendom fra 1850. Stuehuset er dog fra 1904.

Ejendommen må være opkaldt efter Carl Anton Carlsen, der var gårdejer i 1896 til han tog sit liv i 1934.

I 1940 var gården overtaget af gårdejer Holger Bols (1903) og Ester Lilly Bols (1906).

Gunnar Larsen købte gården i 1964.

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=AZUYZZ
2 / 4
Mosevej 20
1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029636
3 / 4
1948 – 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635232
4 / 4
Karlsminde 1938 Lokalhistorisk Arkiv B2569

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=AZUYZZ
Hos Gunnar Larsen
1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029636
1948 – 52 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1635232
Karlsminde 1938 Lokalhistorisk Arkiv B2569

- 1883 Christensen Axelsen

I 1880 boede Axel og Ane Marie her med 4 børn og hans mor. Axel døde i 1883 49 år gammel.

1883 - 1896 Olesen

Ane Marie blev enke i 1883 og giftede sig samme år med Niels Kristian Olesen, der tjente i Veddum. Han overtog gården. I 1890 boede 2 børn og Axels moder stadig på gården.

Lars Peter udvandrer til USA i 2 omgange 1892 og 1905.

1896 til 1934 Carlsen

Gårdejer Carl Anton Carlsen stammer fra Norge, men var tjenestekarl i Veddum by, da han blev gift med gårdmandsdatter Ida Axelsen i 1896. I 1898 fik de en plejesøn Axel Marinus Jensen fra Korup Skovhuse. På aftægt havde de Idas stedfar Niels Olesen og mor Ane Marie Olesen f.Nielsen (1839).

I 1930 var Carl enkemand og havede husbestyrerinde Nancy Kjeldsen og hendes mor Dorthea Kjeldsen boende.

Tjenestefolk mv.

  • 1872: tjenestekarl Lars Christian Jensen (1849 /1872 /1890 /1901 /1906 /1911 /1916 /1921 /1939)
  • 1901: tjenestekarl Søren Christense (1879), tjenestedreng Niels Jensen (1889)
  • 1906: tjenestetyende Søren Christian Gundersen (1856) og Tjenestepige Kirstine Jensen (1889)
  • 1911: tjenestepige Dagmar Hansen (1896 /1911)
  • 1911: tjenestekarl Kristen Kristensen Bøgh (1892 /1911)
  • 1916: Kristian Jensen Gerts (1897) og Mine Sørensen (1899)
  • 1921: tyende Karen Amalie Hansen (1901) og tyende Emil Nielsen (1906)
  • 1925: tjenestekarl Harald Nielsen (1905), tjenestekarl Otto Thomsen (1909) og tjenestepige Nora Kristensen (1909)
  • 1930: forkarl Martinus Pedersen (1906), røgter Niels Peter Nielsen (1911) og husassistent Ingeborg Vestergaard (1914)
  • 1940: medhjælper Jens Jensen (1925)

 

Kommenter 10.08.2023

Folketællinger

1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 61a

 

Mosevej