Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsiden /adresser/Mosevej/

Mosevej 17 Mosehuset

TilbageTil Mosevej 11

Til Mosevej 20Frem


I mosen over for Mosehuset fandt man i 1981 2 bronzecelte fra yngre bronzealder. Celte er små økser, der ofte findes i moser, derfor regner man med, at det er ofrede økser. Se Kulturarvsstyrelsen Fund og Fortidsminder 120409-11 og læs "Noget om celte".

Send en kommentar, husk at angive titlen

14.09.2018 ?id=47193&img=2">

Bytur Veje Oplandet Midtbyen Steder Personer Bybilleder Begivenheder