Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenNygade

 

Nygade 2

Her lå en gang et husmandssted som fæstehus under Visborggård. Gårdfæsterne var Christen Poulsen og derefter sønnen Peder Christensen Holt. Ejendommen blev opdelt og solgt i 1872 i 52a (Kærvej 38), 52b (Trommelholtvej 15) og 52c Nygade 2.

Hans Eliasen havde malerforretning her. Han købte dog først huset, da familien udvandrede til USA i 1887. Huset blev brugt af malermester Johannes Kjerstein Hjort i 1901.

Tonnis Andersen fik det nye hus bygget på den forladte grund som aftægtsbolig i 1913.

Efter Tonnis død blev der afsagt ejendomskendelse, og sønnen Anders Andersen blev ejer af ejendommen.

1 / 4
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571717.02%2C6293052.76
2 / 4
Hos Anders Andersen 1959 Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805276
3 / 4
Venstre: matr. 52c husmandssted. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) 
Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. 

Højre: 52c aftægtshus på Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, december 2023.
4 / 4
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571717.02%2C6293052.76
Hos Anders Andersen 1959 Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805276
Venstre: matr. 52c husmandssted. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) 
Gyldig : 1866 - 1896. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. 
    </br>
Højre: 52c aftægtshus på Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, december 2023.
Matr. 52 a, b og c. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). 
Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). 
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejendommen har tilhørt:

 • godsejer Visborggård Jacob Kjellerup - 1872
 • Maren Pedersen 1872 - 1877
 • Hans Christoffer Andreas Eliasen 1877 - 1938
 • Tonnis Andersen 1938 - 1938
 • arving Henrik Andersen m.fl. 1938 - 1938
 • husejer Anders Andersen 1938 - 1968
 • husejer Jens Sørinus Jensen (Bruun) 1968 - 1980
 • husejer Anna Marie Jensen (Bruun) 1980 -

Familier

1814-1834 Christen Poulsen

På matrikelkortet 1814-1866 står Christen Paulsen erstattet af Peder Christensen ved matr. 52.

Mon ikke Christen Paul var Christen Paulsen, der levede 1753 til 1842. I 1787 leved han sammen med sin mor, i 1801 var han gift med Anne Peders Datter og havde fire børn. I 1834 var han aftægtsmand. Christen Paulsen fæstede matr. 52 og 59. Han boede formentlig på matr. 52, hvor der var et husmandssted i Veddum by, nu Nygade 2.

1834-1866 Peder Christensen (Holt)

Peder Christensen kaldet Holt overtog sin fars fæste på matr. 52.

Da Peder Holt dør 70 år gammel i 1864 flytter hans kone Karen Andersdatter ud til sønnen Anders Holt i Møgelholt.

1877-1938 Hans Christoffer Andreas Eliasen

Marie Dorthea Saur fik en datter datter i Mariager 1868. Året efter blev hun gift med maler i Veddum Hans Christoffer Andreas Eliasen.

De fik en søn i 1869. Begge børn døde i 1870.

De fik endnu 6 børn inden de købte huset og udvandrede til USA i 1887.

1901 Hjort

Johannes Kjerstein Hjort havde malerforretning her i 1901 med svenden Peter Jensen.

1916-1938 Tonnis Andersen

Particulier Tonis og Maren Andersen fra Hovedgaden 9 boede her fra 1916, Tonnis fik dog først kendelse på huset i 1938sammen med deres datter Oline og barnebarn Dorthea Maria Svendsen.

Maren døde 1917 af en blodprop i hjernen.

Dorthea blev gift med Otto Otte i Skelund.

Oline døde 30 år gammel i 1920 af australsk syge (sovesyge).

Tonnis fik først kendelse på huset, da det skulle sælges efter hans død.

1938-1968 Anders Andersen

Tonnis søn Anders overtog huset i 1938, man han gik først på aftægt i 1857.

1968-1980 Jens Sørinus Jensen (Bruun)

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 24.02.2024

Folketælling

1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1901 1916 1921 1925 1930

Tingbog

matr. 52c

Nygade