Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenNygade

 

Nygade 5

I følge matrikelkortet 1814-1866 har matr. 51 været dyrket af Christian Larsen. Gården lå på Nygade 5 (matr. 51a), jorden lå hhv. i Trommelholt (senere matr. 51b) og i Vandkæret (senere matr. 51c)

Huset er opført i 1890. I 1896 solgte etatsrådinde på Visborggård matr. 51a (inkl. jorden i Vandkæret.) til boelsmand Niels Chr. Nielsen fra Trommelholt, Solbjerg sogn.

Niels Christians enke solgte jorden fra som matr. 51c.

I lokalplan for Veddum 2018 er huset udpeget som et af syv bevaringsværdige bygninger, der er fine eksempler på deres tids arkitektur eller som har kulturhistoriskværdi for Veddum.

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=FXLRWM
2 / 5
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805272
3 / 5
ca 1912 Lokalhistorisk:B5368
Fra venstre Marius Fricke, Methilde Fricke gift Sauer, hunden Danky, Johannes Fricke, Skrædder Gerda Sauer, Gertrud Fricke. Gerdas mor var Methilde og far Karl Sauer
4 / 5
Udsnit af postkort med partier fra Veddum udgivet af lokalhistorisk arkiv
5 / 5
Matr. 51 som senere opdelses i a, b og c. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). 
Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). 
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=FXLRWM
Hos Jens Peter Pedersen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805272
ca 1912 Lokalhistorisk:B5368
Fra venstre Marius Fricke, Mathilde Fricke gift Sauer, hunden Danky, skrædder Johannes Fricke, Gerda Sauer, Gertrud Fricke. Gerdas mor var Mathilde og far Karl Sauer
Udsnit af postkort med partier fra Veddum udgivet af lokalhistorisk arkiv
Matr. 51 som senere opdelses i a, b og c. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). 
Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). 
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejendommen har tilhørt:

1896-1900 Niels Chr. Nielsen

Niels Christian og Ane Kirstine havde haft en gård i Trommelholt, Solbjerg sogn. De købte boelsmandsstedet fra godstet Visborggård i 1896. Niels Chr. døde 1899 64 år gammel, hvorefter Ane solgte jorden fra, som lå i Vandkæret.

1900-1908 Ane Kirstine Nielsen f.Christensen

I 1901 boede enke Ane Kirstine Nielsen her med 4 børn. De to var på besøg fra Amerika.

  • enke Ane Kirstine Nielsen f. Christensen (ovenfor)
  • slægtning Dorthea Christensen (1853 /1901 /1906)
  • barn Kresten Nielsen (1872 /1901)
  • barn Johannes Thomsen (1883 /1901)
  • barn Anton Nielsen (1884 /1901)
  • barn Peter Nielsen (nedenfor)

1908-1911 Peter Nielsen

Sønen murer Peter Nielsen overtog huset efter sin mor. Han var murer i Veddum, da han blev gift i 1915.

1911-1914 Karl Georg Sauer

I 1911 bestod familien af murermester Carl Georg Sauer fra Norup og Mathilde Louise født Fricke med datteren Gerda Sofie. Læs mere om familien Sauer.

1918-1971 Jens Peter Pedersen

Arbejdsmand Jens Peter Pedersen og Jensine Jensen i Vandkæret fik datteren Kamilla i 1912 og giftede sig i 1913. I 1918 købte de Nygade 5, som de havde til 1971. Jens havde været tjenestekarl på Feldbakgaard og Jensine var barn på Kærvej 19.

 

Kommenter 28.11.2023

Folketælling

1901 1906 1906 1911 1921 1930 1940

Ejere

Realregister 51a Tingbog 51a

 

Nygade