Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenØstgyden

 

Østgyden 3

Østgyden 3 var et landbrug til 1916. Jorden blev herefter lagt under Mosebakgård, Mosevej 11.

Stuehuset er fra 1857.

1 / 8
2002 Ole Bonde
2 / 8
Lokalhistorisk B8975
3 / 8
Østgyden 3
1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1781610
4 / 8
Østgyden 3
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300029
5 / 8
Lokalhistorisk B2496
6 / 8
Lokalhistorisk B2725
7 / 8
1907 Lokalhistorisk arkiv B5478
8 / 8
Matrikelkort 1814 1866

2002 Ole Bonde
Lokalhistorisk B8975. H. Ingemann Eskildsen boede her fra 1954 til 1974
H. Ingemann Eskildsen boede her fra 1954 til 1974. 1958 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1781610
Anton og Andersine Christensen boede her fra 1928 til 1948. Mon ikke det er Andersine, der står i døren 1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300029
Lokalhistorisk B2496
Lokalhistorisk B2725
1907 Lokalhistorisk B5478
Matr. 33 Anders Andersen (svagt), Anders Andersen, Søren Chrestensen. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

1801-1829 Anders Andersen

Anders Andersen var bonde og gårdbeboer i 1801. Han står på matrikelkortet fra 1814-1866 som 2. bruger.

Anders var gift med Maren Thomasdatter fra Bystævnet 10.

De havde to døtre der hed Anne samt en søn Anders. Sønnen døde 16 år gammel i 1813.

Anders Andersen døde i 1829 75 år gammel. Maren solgte gården i 1837 til Søren Christensen.

Maren blev 77 år og døde i 1843.

1834-1837 enke Maren Thomasdatter

Som enke antager Maren gårdmand Thomas Andersen, han dør dog i 1835. Hun sælger gården i 1837 til Søren Christensen.

1837-1861 Christensen

Søren Christensen købte gården i 1837. Han og konen Ane gik på aftægt i 1861. Søren døde i 1864 66 år gammel. Ane blev 87 år og døde i 1891

1861 - 1906 Troelsen

Hans Troelsen var gift med Kirsten Marie Jensen, der døde 1879.

Mariane var født på Haandvad, blev gift 1879 med Hans Troelsen.

Mariane blev enke i 1904 og flyttede ind på Pejtervej, hvor hun døde 87 år gammel i 1929.

1907-1937 Danmark

Anton Danmark fra Pejtervej 28 blev gift med Jensine Støvring fra Pejtervej 29 i 1906.

Anton købte gården i 1907. I 1916 lagde han gården sammen med Mosebakgård, hvor de flyttede ud.

1922-1923 Sørensen

Niels Emanuel Sørensen var søn af bagermester Sørensen i Hovedgaden. Han havde været i Amerika og havde huset et år, hvorefter Peder Kristensen solgte den som hans befuldmægtigede.

1923 - 1928 Jørgensen

Slagter Severin Jørgensen og Nikoline boede her med nyfødte Orla Jørgensen.

I 1928 købte de den gamle skole på Hovedgaden 23, hvor de lavede slagterforretning.

1928 - 1948 Kristensen

I 1930 bestod familien af husejer Andersine og arbejdsmand Anton Kristensen kaldet Skødt

1930 Pedersen

Desuden boede arbejdsmand Ingemann og Kirstine Pedersen her med deres datter Linda i 1930.

Ingemann blev siden banearbejder i Gug. Han døde 1956 på Gug jernbanestation 64 år. Kirstine døde i Rostrup 1968. De er begravet i Rostrup.

Linda fik sønnen Ingo Elo. Hun blev siden gift med Adolf Brandt fra Vive Terp. De er alle begravet i Rostrup.

1948-1954 Justesen

Kristian Justesen fra Skelund blev gift med Mariane Kristensen fra Veddum i 1904. Hun døde på De gamles hjem i 1956 og han samme sted i 1966.

1954 - 1974 Eskildsen

Ingemann og Marie Eskildsen kom fra Nybrogaard.

1988 - Jensen

Hardy og Harda havde haft smedie i Rønholt. Siden boede i de Østgyden.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 24.02.2024

Folketælling

1801 1834 1840 1845 1850 1860 1890 1901 1906 1911 1925 1930 1940

Ejere matr. 33

Skøder

Ejere matr. 33i

Skøder Skøder Tingbog

Østgyden