Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenØstgyden

 

Østgyden 7

Dobbelthuset Østgyden 5 og 7 blev revet ned i oktober 2012.

Oprindeligt har her ligget en gård, som blev flyttet ud til Sandagergård.

1 / 8
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=IKRNQG
2 / 8
Nedrivning i oktober 2012 fotograferet af Danny Juul Jensen
3 / 8
Nedrivning i oktober 2012 fotograferet af Danny Juul Jensen
4 / 8
Østgyden 5 - 7
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805260
5 / 8
Niels Else Mathilde Amalie Jensen Lokalhistorisk B1135
6 / 8
Lokalhistorisk B1726
7 / 8
På matrikelkortet 1814-1866 er skevet Anders Christensen ved matr. 32. Gården er indtegnet på Østgyden 7. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
8 / 8
Beliggenhed af matr. 32. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=IKRNQG
Nedrivning i oktober 2012 fotograferet af Danny Juul Jensen
Nedrivning i oktober 2012 fotograferet af Danny Juul Jensen
Østgyden 5 - 7
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805260
Arbejdsmand Niels Christian Jensen (født 1857), Else Maria Christensen Jensen (1857), Amalie Sofine Jensen (1893), Jensine Mathlide Jensen (1895) Lokalhistorisk B1135
Lokalhistorisk B1726 det kunne måske være Mariane Christensen født Jensen (1839)
På matrikelkortet 1814-1866 er skevet Anders Christensen ved matr. 32. Gården er indtegnet på Østgyden 7. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Beliggenhed af matr. 32. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne har bla. været:

- 1839 gårdmand Anders Christensen og derefter gaardmandsenke Karen Hansdatter

Anders Christensen er skrevet på matrikelkortet 1814-1866 ved matr. 32. Han døde 1832 og efterlod Karen Hansdatter som gårdmandsenke. De havde børnene Kirsten og Christen. Kirsten blev gift med boelsmand Christen Laursen i Veddum. Christen overtog gården.

1839-1865 Christen Andersen

Christen Andersen blev gift med Inger Kirstine Justesen fra Solbjerg sogn. De fik drengene Anders og Just. Anders overtog gården og flyttede den ud til Sandagergaard. Bygningerne på Østgyden blev solgt og jorden lejet ud. Han solgte først matr. 32f i 1894.

1894-1895 Maren Poulsen

Maren var 34 år, da hun blev gift med aftægtsmand og enkemand Anders Speitzer på 67 år.

Hun havde Østgyden 7 som særeje iht. ægtepartaftalen. Året efter købte hun Bystævnet 6.

1895-1898 Christian Michael Nielsen

Christian Michael var blevet gift i 1890 med Karen Marie Sørensen. De havde to børn, mens de boede her. Kristian blev siden statshusmand på Hyltvej 53, som havde tilhørt Karens bedstemor.

1898-1903 Johannes Fricke

Familie Fricke fra Hurup boede her 1898-1903. Det var skrædder Johannes og Gjertrud Fricke med børnene Mathilde Louise, Karl Christian og Anton Carl. De er flyttet til Veddum Hovedgade 25 i 1906.

1903-1925 Niels Kristian Jensen kaldet Gerts og 1925-1939 Else Marie Jensen

I 1906 - 1916 boede arbejdsmand på Cementfabrikken Cimbria i Assens Niels Christian Jensen og Else Marie Jensen. De havde været tjenestefolk på Hannesminde. De havde døtrene Amalie Sabine Marie og Mathilde Jensen samt plejedatter Dorthea Nielsen. Desuden boede Amalies datter hos dem.

Else Marie boede her som enke fra 1923-1938.

1939- Poul Nielsen

Poul Nielsen og Ellen havde haft et boelsmandssted i Korup Hedehuse. Nu var Poul arbejdsmand. De boede med børnene Børge Erik, Ritta, Kurt og Kaj. Her fik de Ninna. De havde desuden datteren Karen Margrethe Pouline Nielsen (1926) som i 1940 var husassistent hos bagermester Levisen.

  • Arbejdsmand Poul Nielsen (1904 /1939 - /1940 /1949)
  • Husmoder Ellen Marie Nielsen f. Laursen (1907 /1940 /1984)
  • husassistent Karen Margrethe Pouline Nielsen (1926 /1940 /1946)
  • barn Børge Erik Nielsen (1928 /1940 /1994)
  • barn Ritta Nielsen (1923 /1940)
  • barn tvilling Kaj Nielsen (1936 /1940)
  • barn tvilling født Kurt Nielsen (1936 /1940)
  • barn Ninna Solveg Nielsen (1940 /1940)

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 13.02.2024

Østgyden 7

Folketælling

1906 1911 1916 1940

Ejere

Realregister matr 32 Realregister 32e Tingbog matr. 32e
 

Østgyden