Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenPejtervej

 

Pejtervej 1

På matrikel 19 lå oprindeligt en fæstegård under Visborggård. Matriklen omfattede Pejtervej 1 samt Hovedgaden 28, 30 og 32.

Da fæstegården blev solgt i 1861 blev ejendommen delt i matr. 19a (jorden), matr. 19b Hovedgaden 32 og 19c gården.

I 1907 blev matr. 19i solgt fra til Brugsforening. Tilbage var Pejtervej 1.

Ejerne af matr. 19c har været:

1 / 5
2002 Ole Bonde
2 / 5
1949 Lokalhistorisk
3 / 5
1914 Lokalhistorisk B3682
4 / 5
Matr. 19 i Veddum by omfatter Pejtervej 1 og Hovedgaden 28-32. Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, januar 2013.
5 / 5
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2002 Ole Bonde
Det må være Carl Jensen, og Marie Kathrine Jensen med sønnerne Frode Vilhelm Jensen og Verner Viggo Jensen. 1949 Lokalhistorisk
1914 Lokalhistorisk B3682
Matr. 19 i Veddum by omfatter Pejtervej 1 og Hovedgaden 28-32. Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, januar 2013.
Matr. 19c. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

I følge matrikelkortet 1814-1866 havde Troels Degn fæstet matr. 19. Navnet er siden rettet til Lars Jepsen Westergaard

1834-1845 Lars Jeppesen (Westergaard)

Lars Vestergaard er fæstebonde til han går på aftægt efter 1840.

1861-1876 Mikkel Jeppesen

Mikkel køber gården i 1861, men fortsætter som fæstebonde i Hylt til han dør i 1870.

I 1870 bor han sammen med sin sviger søn Niels Kjær, datter og børnebørn, som arver gården.

1876-1883 Niels Jensen Kjær

Niels og Kirsten arvede huset. Det flyttede siden til Møgelholt.

1883-1896 Skrædder Søren Marinus Pedersen

Skrædder Søren Marinus og Johanne kom fra Oue. De fik to børn her.

 • Skrædder Husfader Søren Marinus Pedersen (1846 /1883 - 1896 /1890)
 • Husmoder Johanne Eriksen (1840 /1890)
 • Barn Jens Senius Pedersen (1878 /1890)
 • Barn Elsine Pedersen (1885 /1890)

1896-1904 Karetmager Carl Christian Andersen

Karetmager Carl Christian Andersen havde værksted her, til de flyttde til Hovedgaden 41a i 1903.

1904-1913 Niels Danmark

Niels Jensen (Danmark) havde snedkerværksted her, inden han blev gårdejer på sin fødegård Hjelmvedgård.

Hans kone Luise Karline Pedersen er født i Møgelholt.

1913-1970 Karl Jensen

Karl snedker og Annine blev gift i 1911 og flyttede til sognet i 1912. Her fik de børnene Maria, Frode og Verner.

Karl snedker fra Tømmerby købte ejendommen til værksted i 1914. Han havde den til sin død i 1969.

Snedkerens søn Frode spillede til bal. I 'Frodes orkester' spillede Frode på violin, Frodes kæreste Aase Rasmussen på klaver og Anton Jensen på trommer. Frode blev violinist i Sønderjyllands Symfoniorkester i 1960'erne.

Tjenestefolk mv.

 • 1834: Tjenestefolk Anders Axelsen (1807 /1834 /1860)
 • 1834: Tjenestefolk Maren Michaelsdatter (1816 /1834 /1840)
 • 1840: tjenestefolk Niels Poulsen (1820 /1840)
 • 1845: Tjenestefolk Ole Jacobsen (1821 /1845 /1850 /1852 - 1874 /1860 /1870 /1876)
 • 1845: Tjenestefolk Ane Marie Andersen (1823 /1845 /1850)
 • 1845 - 1850: Tjenestefolk Ane Marie Sørensen (1824 /1840 /1845 /1850)
 • 1845: tjenestefolk Christen Laursen (1830 /1845)
 • 1850: tjenestefolk Peder Christian Christensen (1830 /1850)
 • 1870: tyende Niels Peter Andersen (1840 /1840 /1870 /1901)
 • 1901: karetmagerlærling Marius Christensen (1882 /1901)
 • 1906: snedkerlærling Marinus Larsen (1887 /1890 /1901 /1906 /1958 /1958)
 • 1916 ungkarl Kristian Holt (1899)
 • 1925 snedker medhjælper Niels Christian Larsen (1906)
 • 1930 snedkerlærling Ejnar Andersen (1912)

 

Kommenter 24.02.2024

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1880 1890 1901 1906 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 19c

Realregister Tingbog

Pejtervej