Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByturPejtervej

 

Veddumgård Pejtervej 3

Veddumgaard, firelænget gård, som ikke blev udflyttet, men hvis marker næsten alle lå udenfor bygrænsen. Her indrettede man i 1870 lokaler til den nystiftede Veddum Sparekasse.

Læs også Veddum Sparekasses jubilæumsskrift: Veddum Sparekasses 100 års jubilæum, som kan lånes på biblioteket.

Veddumgaard er renoveret i 2007.

1 / 8
Åbn billede
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

2008 Erik Velling
2008 Erik Velling
2008 Erik Velling
Lokalhistorisk B3614
1931 Lokalhistorisk B2051
1904 Lokalhistorisk B6242
1901 Lokalhistorisk B6171
Udsnit af postkort

  • Pejtervej 2

  • Pejtervej 4



Kommenter 31.12.2018