Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenPejtervej

 

Veddumgård Pejtervej 3

Den firelægnde Veddumgaard eller Østergaard var selvejet helt tilbage i 1856. Ligesom Nørregård, Bakkegård og Vestergård er den ikke flyttet ud før i nyere tid.

I 1870 åbnde Veddum Sparekasse i lokaler på gården.

Læs også Veddum Sparekasses jubilæumsskrift: Veddum Sparekasses 100 års jubilæum, som kan lånes på biblioteket.

Veddumgaard er renoveret i 2007.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

1 / 9
2008 Erik Velling
2 / 9
2008 Erik Velling
3 / 9
Veddumgård 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029416
4 / 9
1953 indsendt af Peter Mikkelsen
5 / 9
1931 Lokalhistorisk B2051
6 / 9
1904 Lokalhistorisk B6242
7 / 9
1901 Lokalhistorisk B6171
8 / 9
Udsnit af postkort
9 / 9
Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

2008 Erik Velling
2008 Erik Velling
Hos Søren Bonde Veddumgård 1972 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029416
1953 indsendt af Peter Mikkelsen
1931 Lokalhistorisk B2051. Mon ikke det er Inga Kusk 16 år, Petri Kusk 15 år og Elly Kusk 12 år
1904 Lokalhistorisk B6242
1901 Lokalhistorisk B6171. Familien bestod i 1901 af Søren Jensen (Kusk) født 1847 og Dorthe Jensen 1849 med børnene Christine Andrea Jensen 1879, Jens Peter Jensen 1881, Christen Jensen 1883, Anna Petrea Jensen 1885 og J. Martin Jensen 1892
Udsnit af postkort
På matrikelkortet 1814-1866 kan man på matr. 20a svagt se navnene Søren Østergaard, Lars Erichsen Østergaard og Jens Christensen Kudsk. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

før 1834 Lars Erichsen Østergaard

I 1834 er Laurs Erichsen gået på aftægt. Han og Karen bor hos hans afløser Niels Christensen.

1834 Niels Christensen

Gårdmand Niels Christensen er kun registreret i 1834. I 1840 er gården overtaget af familie Kudsk.

 • Gaardmand Niels Christensen (1800 /1834)
 • hans kone Maren Laursdatter (1807 /1834)
 • barn Mette Nielsdatter (1829 /1834)
 • barn Christen Nielsen (1832 /1834)

1840-1856 Jens Christensen Kudsk

Gårdejer Jens Christensen Kudsk solgte gården i 1856. Han var født i Vive. Hans kone Ane Marie var født i Astrup og deres børn i Bælum sogn.

Det var sønnen Søren, der købte gården i 1856.

1856-1869 Søren Jensen

Søren overtager gården efter sin far i 1856. I 1857 bliver han gift med Maren Andersen.

Søren er kun 42 år, da han dør i 1867. Enken bliver gift 2. gang i 1869 med forpagter og enkemand Jens Peter Sørensen, som dermed overtager gården.

1869-1877 Jens Peter Sørensen

Jens Peter Andersen er født i Skelund. Han har været gårdfæster på Tommelholtvej 14.

Han overlod gården til sin søn Søren Jensen i 1877 og døde som aftægtsmand i 1889.

1877-1914 Søren Kusk

Søren er søn af gårdmand Jens Peter Sørensen og Johanne Pedersdatter, Trommelholtvej 14.

Dorthe Christensen er datter af gårdmand Christen Andersen Overgaard og Ane Christensdatter Renden 3.

Søren og Dorthe blev gift i 1874. De tilføjede siden efternavnet Kusk. De fik 6 børn.

Søren blev direktør i Veddum Sparekasse. Han og Dorthe flyttede med den til Hovedgaden 28.

1914-1942 Jens Peter Jensen Kusk

Jens Peter og Marie Kusk fik fem børn. Som enkemand flyttede Jens Peter til Hylt, hvor han døde.

Datteren Inga blev gift med Hans Henning Ingvardsen. De flyttede til Trommelholtvej 20.

Elly blev gift med Niels Andersen Otte i 1942, de overtog først Kærvej 26, derefter Hyltgården i 1945.

Desuden boede Maries forældre hos dem en overgang: Logerende Peder Christian Overgaard.

1942-1994 Søren Sørensen og Stinne Bonde

Efter at have haft Kærsholt et par år købte Søren Bonde Veddumgård i 1942 med Stinne Bonde. De havde fire børn.

Tjenestefolk mv.

 • 1834: Tjenestepige Mariane Christensdatter (1816 /1834)
 • 1860: tjenestefolk Maren Andersen (1837 /1860)
 • 1860: tjenestefolk Hans Christian Mortensen (1842 /1860)
 • 1860: tjenestefolk Mads Peter Jensen (1845 /1860)
 • 1860: Skrædder Christen Jensen (ovenfor)
 • 1880: Tjenestefolk Ane Marie Andersen (1852 /1880)
 • 1880: Tjenestefolk Niels Christian Nielsen (1853 /1880)
 • 1880: Tjenestefolk Mikael Poulsen (1867 /1880)
 • 1906: Tjenestetyende Anton Nielsen (1889 /1901 /1906 /1911 /1916 /1921 /1924 /1925 /1930 /1940 /1924 - 1975 /1975)
 • 1906: tjenestetyende Ane Otilie Ingeborg Kristensen (1888 /1906)
 • 1911: Tyende Marie Jeppesen (1892)
 • 1911: Kristian Jensen (1893)
 • 1911: Johan Tonnis Larsen (1895 /1910 /1911)
 • 1916: Ungpige Kristine Engelbretsen (1893 /1916 /1916)
 • 1919: tyende Ejler Michael Andersen (1897 /1916 /1919)
 • 1921: Tyende Harald Andersen (1905)
 • 1921: landarbejder husfar Karl Christensen (1887 /1887 /1901 /1906 /1911 /1919 /1921) og husmoder Jørgine Christensen (1889 /1919 /1921)
 • 1925: tjenestekarl Christian Houtved Gregersen (1904 /1925 /1933 /1940)
 • 1925: tjenestekarl Kristian Johan Bisgaard Laursen (1909 /1911 /1916 /1925)
 • 1930: karl Jørgen Houtvej Gregersen (1904)

 

Kommenter 02.11.2023

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 20a

Realregister Tingbog

Pejtervej