Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenPejtervej

 

Pejtervej 4

Grunden blev solgt fra Bakkegaarden i 1900.

Oprindelig var der skrædderi i huset, med skræddermester og -svende.

Siden købte Elfrida Thomsen og Ejner Pedersen huset, hvor de indrettede slikbutik. Slikmutter Frida havde byens største udvalg af slik og is om sommeren.

Huset blev revet ned i 2016 og grunden afhændet til Bakkegaardsvej 12.

Ejerne har bl.a. været:

 • Anders Peter Jensen (Bakkegaarden) - 1900
 • Christian Peter Christensen 1900 - 1938
 • Caroline Christensen f. Christensen 1938 - 1938
 • Harry Carlsen Luther 1938 -
 • Ejner Pedersen - 1994
 • Elfrida Pedersen 1994 -
1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=ZWOWVU
2 / 5
Pejtervej 4
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779183
3 / 5
Lokalhistorisk B10426
4 / 5
Lokalhistorisk B4816
5 / 5
Dilettant.

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=ZWOWVU
Pejtervej 4
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779183
Lokalhistorisk B10426
Lokalhistorisk
Doris spillede dilettant. Her i 1916 Elverhøj

Christensen

Skrædder Christian Peter og Karoline Christensen fra Rønholt blev gift i 1893. De fik 12 overlevende børn samt en plejedatter.

Desuden boede skræddersvendene Vilhelm Andersen (1874) og Marinus Pedersen (1884) samt blinde Dorthe Christensen og Karolines faster Dorthea Kristensen hos dem.

Som enke flyttede Karoline til Ø. Hurup.

1938- Luther

Skrædder Harry Karlsen Luther og Petra Knudsen fik en datter i Aalborg. Derefter giftede de sig i 1928. I 1938 købte de skrædderiet af enke Karoline Christensen.

De var skræddermester Harry og Petra Luther med børnene Karen, Glinvad, Hans Erik og Henning. I Veddum fik de Jes i 1943.

Harry og Petra er begravet i Klarup.

 • Skræddermester Husfader Harry Carlsen Luther (1908 /1938 /1940 /1987)
 • Husmoder Petra Luther f. Knudsen (1908 /1940 /1991)
 • Barn Karen Grethe Luther (1927 /1940)
 • Barn Glinvad Luther (1930 /1940)
 • Barn Hans Erik Luther (1932 /1940)
 • Barn Henning Luther (1937 /1940)
 • Barn Jes Morten Luther (1943)

-1997 Pedersen

Tjenestefolk mv.

 • 1901 Skræddersvend Vilhelm Andersen (1905) og Skræddersvend Marinus Pedersen (1905)
 • 1906: skræddersvend Ingvald Krogsgaard (1886 /1906)
 • 1906: skrædderlærling Jens Chr Christensen (1886 /1906)
 • 1911: Skrædder Svend Thomas Emil Jensen (1893 /1911)
 • 1921 lærling Harald Nielsen (1905)
 • 1930 alderdomsrentemodtager husmoder Johanne Katrine Jensen (1866 /1930 /1940 /1956) enke efter arbejdsmand Simon Jensen (1863 /1929)
 • 1940 Skræddersvend Martin Kær Nielsen (1917 /1925 /1930 /1940 /1948)

 

Kommenter 27.05.2024

Folketællinger

1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 27f

Skøde og panteprotokol Tingbog
 

Pejtervej