Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandRønholtvej

 

Rønholtvej 56

Gården tilhørte Christian Christensen (Bonde) til 1906/1917. Sønnen Anders Kristian Kristensen Bonde overtog 1906/1917 - 1943. Han bygger nyt stuehus i 1917.

Siden har den tilhørt Maren Pedersen (Uldahl) 1943 - 1957, Søren Christian Uldahl 1957 - 1999 og Bjarne Larsen 1999 -

Ejendommen er nu lagt under Rønholtvej 19.

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KDZWOH
2 / 5
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240416
3 / 5
Ca. 1937 Lokalhistorisk
4 / 5
1935-1937 Lokalhistorisk
5 / 5
Lokalhistorisk B66

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KDZWOH
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240416
Ca. 1937 Lokalhistorisk. Mon ikke det er Dagny?
1935-1937 Lokalhistorisk
Lokalhistorisk B66 før ombygningen i 1917

Christensen før 1906

I 1871 blev landmand Christian Christensen gift med Kirsten Christensen.

I 1880 boede de i hus og Christian var skovarbejder.

De havde 9 overlevende børn i 1901.

Kirsten døde af kræft i 1917 69 år gammel.

 1. Karoline blev gift i 1893 med skrædder Christian Peter Christensen og flyttede til Pejtervej 4. De fik 12 børn.
 2. Christen?
 3. Maren fik sønnen Christian, der blev gift med husbestyrerinde Dagny Mikkelsen af Veddum Vandkær. Han var gårdejer på Gl. Kærvej 4.
 4. Anders overtog Rønholtvej 56 og blev gift med husbestyrerinde Christine Marie Nielsen
 5. Tinus?
 6. Peter bliver gift med Mine (Vilhelmine Martine Mørch). De bor på Rønholtvej 46, Kærvej 22 og hovedgaden 58.
 7. Dorthea er blind og kommer til at bo ved Karoline, Pejtervej 4.
 8. Ane blev gift med Anders Peter Pedersen og hustru af Raakildegaard, Annerup, Ellidshøj sogn.
 9. Pauline bliver gift med Anders Thorsen, de bor nogle år i Rønholt, men flytter til foderstoffen, da Anders bliver foderstofuddeler.

I 1905 tager familien efternavnet Bonde.

Bonde 1906 - 1943

I 1906 overtager Anders Kristian Christensen Bonde en del af gården, han overtager resten og bygger nyt stuehus i 1917.

I 1925 driver Anders gården sammen med sin svoger landmand Anders Thorsen og søster Pouline samt deres datter Anna Kristine.

I 1927 gifter Anders sig med Kristine Marie Nielsen fra Als. De fik datteren Dagny Bonde samt en plejedatter Olga Mathiesen.

Tjenestefolk mv.

 • 1940 Medhjælper Børge Victor Jensen (1926 - 1950)

 

Kommenter 29.10.2023

Folketælling

1890 1901 1906 1911 1916 1921 1921 1925 1930 1940

Ejere

Realregister matr. 07f Tingbog matr. 07f 30a 30f

Rønholtvej