Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandRønholtvej

 

Rønholtvej 56

Gården tilhørte Christian Christensen (Bonde) til 1906/1917. Sønnen Anders Kristian Kristensen Bonde overtog 1906/1917 - 1943. Han bygger nyt stuehus i 1917.

Siden har den tilhørt Maren Pedersen (Uldahl) 1943 - 1957, Søren Christian Uldahl 1957 - 1999 og Bjarne Larsen 1999 -

Ejendommen er nu lagt under Rønholtvej 19.

1 / 5
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KDZWOH
2 / 5
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240416
3 / 5
Ca. 1937 Lokalhistorisk
4 / 5
1935-1937 Lokalhistorisk
5 / 5
Lokalhistorisk B66

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=KDZWOH
1957 Aalborg Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240416
Ca. 1937 Lokalhistorisk. Mon ikke det er Dagny?
1935-1937 Lokalhistorisk
Lokalhistorisk B66 før ombygningen i 1917

Christensen før 1906

I 1871 blev landmand Christian Christensen (1848/1925) gift med Kirsten Christensen (1847/1917). De fik 9 overlevende børn:

 • Karoline Christensen (1872/1893/1901/1950) blev gift i 1893 med skrædder Christian Peter Christensen og flyttede til Pejtervej 4. De fik 12 børn.
 • Maren Christensen (1877). Maren fik sønnen Christian Christensen (1899).
 • Anders Kristian Christensen (1878/1921/1927/1950), som siden overtog gården.
 • Jens Marthinus Christensen (1881)
 • Niels Peter Christensen (1883/1890/1901/1905/1906/1916/1921/1925/1930/1940/1967) bliver gift med Mine (Vilhelmine Martine Mørch). De bor på Rønholtvej 46, Kærvej 22 og hovedgaden 58.
 • Dorthea Christensen (1886/1901) er blind og kommer til at bo ved Karoline, Pejtervej 4.
 • Anna Christensen (1886)
 • Bolette Nielsine Pauline Christensen (1891/1916/1917/1921/1930/1940/1963) bliver gift med Anders Thorsen, de bor nogle år i Rønholt, men flytter til foderstoffen, da Anders siden bliver foderstofuddeler.

I 1905 tager familien efternavnet Bonde.

Bonde 1906 - 1943

I 1906 overtager Anders Kristian Christensen Bonde en del af gården, han overtager resten og bygger nyt stuehus i 1917.

I 1925 driver Anders gården sammen med sin svoger landmand Anders Thorsen (1891/1916/1917/1921/1930/1940/1965) og søster Pouline Thorsen f. Kristensen samt deres datter Anna Kristine Thorsen (1918/1921/1930/1940/1940/1983 - 1994/1994).

I 1927 gifter Anders Bonde sig med Kristine Marie Nielsen (1892/1927/1930/1958) fra Als. De fik datteren Dagny Bonde (1928/1949) samt en plejedatter Olga Mathiesen (1920/1940).

Tjenestefolk mv.

 • 1940 Medhjælper Børge Victor Jensen (1926 - 1950)

 

Kommenter 12.08.2022

Folketælling

1901 1906 1916 1921 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 7f

Rønholtvej