Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenRønholtvej

 

Rønholtvej 6

Jorden blev solg fra en gård i Veddum. Søren smed boede her fra 1853 til 1884, hvorefter hans børn overtog den.

I 1928 købte skovarbejder Thorvald Sauer parcellen i Bundhaven. Han byggede et nyt hus i 1942. Han havde huset til sin død i 1988.

1 / 2
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572384.52%2C6292945.46
2 / 3
Hos Thorvald Sauer 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805241
3 / 3
Hos Thorvald Sauer 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805241

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juni 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572384.52%2C6292945.46
Hos Thorvald Sauer 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805241
Søren smeds hus. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejendommen har tilhørt:

1853-1884 Søren Jacobsen

1884-1888 Marie Sørensen og Hans Christian Hansen

Datteren Marie arvede huset i 1884. Hun blev gift med Hans Christian Hansen for Skelund i 1885, hvorefter han overtog adkomsten til huset. De havde et husmandssted i Møgelholt, hvor de boede.

1888-1897 Jens Jensen Bundgaard og Mariane Christensen

Da Jens og Mariane blev gift i 1865 var han gårdmand på Fuglholt i Glerup. Marianne fra gårdmandsdatter fra Trommelholtvej 6. De fik sønnen Jens Christian i Glerup.

De har husmandsbrug her i Bundhaven. Da Jens dør i 1895 sælger Mariane jorden fra. Hun dør i 1905 hos sin bror i Lindalene.

1897-1923 Jens Hansen og Ane Marie.

Daglejer Jens og Ane Marie Hansen boede her med sønnen Jens Marinus. Datteren Sørine tjente i Tornskær, da hun blev konfirmeret i 1896.

1928-1989 ThorvaldSauer

I 1928 købte skovarbejder Thorvald Sauer parcellen i Bundhaven. Han byggede et nyt hus i 1942. Han havde huset til sin død i 1988.

Læs om familien Sauer

Arbejdsmand Thorvald Sauer (1903 - 1988) og Elna Petrea Sauer (1906 - 1963) fik børnene Henning Sauer (1927) og Børge Sauer (1929).

Tjenestefolk mv.

  • 1870: Indsidder Dorthea Marie Jensen (1846 /1870)

 

Kommenter 04.10.2023

Folketælling

1860 1870 1880 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1940

Ejere

Realregister 22f Realregister 22t Tingbog 22f 22t

Rønholtvej