Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenOplandRønholtvej

 

Rønholtvej 60

Her lå en ejendom som blev revet ned i 2009. I stedet er der bygget svinestald og gyldebeholder for Rønholtvej 19.

Ejendommen blev udstykket fra Nørgaard i 1915. Den har bl.a. tilhørt:

1 / 3
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572543.25508651%2C6294309.82861966&item=2021_81_06_2_0013_00002223
2 / 3
 1957 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240377
3 / 3
 1948-1952 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642865

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk
 1957 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2240377
 1948-1952 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642865

1915-ca.1947 Rytter

Tjenestekarl Niels Kristian Nielsen Rytter fra Als Mark og sypige Sine Jensen fra Helberskov blev gift i 1903. De købte husmandsstedet i Rønholt 1905, hvor de fik tre børn.

I 1940 boede Sines far Baginus Jensen her.

ca. 1954-1960 Grønhøj

Villiam og Paula Grønhøj boede her, da deres søn blev konfirmeret i 1954. I 1960 solgte Paula ejendommen og købte Hovedgaden 62.

1960-1995 Juhl

Tjenestefolk mv.

  • 1911: tyende Karl Kristian Alfred Kristensen (1895 /1901 /1906 /1911)
  • 1930: forkarl Svend Aage Larsen (1913 /1930 /1955)
  • 1940: Medhjælper Karl Peter Grønning Nielsen (1925 /1940)

 

Kommenter 17.12.2023

Folketælling

1906 1911 1916 1921 1930 1940

Ejere matr. 09h

Skøde og panteprotokol Tingbog

Rønholtvej