Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenVandkæret

 

Vandkæret 5

I 1852 søgte selvejergårdmand Jens Andersen Kræmer om godkendelse af en udstykning er en kærlod, som han havde solgt til selvejerhusmand Peder Jensen Skrædder. Peder ejede et hus på parcellen, hvor han havde boet siden 1840. /1852/

Det nuværende enfamiliehus er fra 1912.

1 / 2
Vandkæret 5
01.05.2017 Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017, hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=POGAUW
2 / 2
Vandkæret 5
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778967

Vandkæret 5
01.05.2017 Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto 2017, hentet 2018. 
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=POGAUW
Hos Aksel Christiansen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778967

Ejendommen har tilhørt:

 • gårdejer Jens Andersen - 1852
 • skrædder Peder Jensen 1852 - 1862
 • Peder Johansen 1862 - 1874
 • Christen Jensen 1874 - 1878
 • landmand Søren Pedersen 1878 - 1917
 • enke Marie Kirstine Pedersen 1917 - 1917
 • landmand Jens Peter Marinus Sørensen (Gade) 1917 - 1934
 • Peder Thomas Skov Jensen 1934 - 1942
 • Aksel Christiansen 1942 - 1989
 • Laila Holmfred og Lars Nymand Nielsen 1989 -

1840-1862 Peder Jensen

Peder Jensen skræder fra Helberskov, hans kone Ane Mikkelsen og et barn boede til leje hos gårdmand Jens Jensen i 1834. I 1840 havde de bygget hus i Vandkæret. De fik fire piger.

Den yngste datter Christiane blev gift med Peder Johansen i 1862, hvorefter de overtog huset. Peder og Ane kom på aftægt hos dem.

1862-1874 Peder Johansen

Murer Peder Johansen og Christiane Pedersen boede her med to børn og hendes forældre. De solgte huset til Christen Jensen i 1874.

1878-1917 Søren Pedersen

Søren Pedersen (Gade) drev landbrug her til sin død i 1917. Han var gift med Marie Kirstine og de havde børnene Eline og Jens Peter.

1917-1934 Jens Peter Marinus Sørensen

Jens Peter arvede landbruget og boede her med sin søster Eline. I 1934 flyttede de begge til Hovedgaden 22.

 • husfar Jens Peter Marinus Sørensen (ovenfor)
 • søster Eline Petrea Sørensen (ovenfor)

1934-1942 Peder Thomas Skov Jensen

Tjenestekarl Peder Thomas Skov Jensen fra Glerup blev gift i 1933 med skrædderdatter Vera Nielsen. De fik sønnen Viggo Skov Jensen.

Tjenestefolk mv.

 • 1880: Tjenestepige Ane Kirstine Pedersen (1855 /1880)

 

Kommenter 08.11.2023

Folketælling

1840 1845 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1930 1940

Ejere

Realregister 34b Tingbog 34b

Vandkæret