Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVandkæret

 

Vandkæret 7 (fjernet)

I 1959 blev ejendommen matr. 32g lagt under 31k, som er Vandkæret 9.

Den nedlagte ejendom havde tilhørt husmand Jens Andreasen Bach.

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=VSZOSD
2 / 4
Vandkæret 9
1948 - 1952 Aalborg Luftfoto ID: AAL_BL14-A1_062_002.tif; http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642809

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=VSZOSD
Vandkæret 5-7-9
1948 - 1952 Aalborg Luftfoto ID: AAL_BL14-A1_062_002.tif; http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1642809

Ejendommen har tilhørt:

  • Gårdejer Anders Kristensen - 1891
  • Jens Andreasen Bak 1891 - 1908
  • Anders Pedersen 1918 - 1919
  • Carl Chr. Christensen 1919 -

1891-1908 Jens Andreasen Bak

På den nu nedlagte ejendom boede Jens og Katrine Bach.

Da de blev gift i 1879 var Jens træskomager i Veddum og Katrine boede hjemme på Nybrogaard i Vorn.

 

Kommenter 01.02.2024

Folketælling 32g

1901 1906 1911

Ejere

Realregister 32g Tingbog 31k

Vandkæret