Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenVandkæret9

 

Familien Sauer

Familien Sauer i Veddum stammer fra murermester Frederick Sauer født i Salzburg 1773. Han flyttede til Aalborg og fik bl.a. sønnerne Just, Christen og Carl Georg som alle blev murere. En del af deres sønner blev også murere.

Murer Christen Sauer (1846 - 1936)

Murer Christen Sauer (1846 - 1936) var søn af murer Frederik Christian Sauer og Ane Marie Larsen fra Flegdalshus i Oue sogn. Han og Johanne Pedersen (1842 - 1909) fra Veddum boede i V. Hurup og var hhv. 20 og 23 år, da de blev gift i 1866.

Samme år flyttede de til Skelund sogn. De byggede Elufsborg, Vandkæret 9 som er opført i 1902.

De fik børnene murer Karl Johan Sauer (1873 - 1946), murer Alfred Valdemar Sauer (1879 - 1956), Ane Marie Amalie Frederikke (1884) og to plejebørn Peter Martin Arthur Jørgensen (1892) og Johans datter Olga Christine Sauer (1898).

Christen Sauer var en af initiativtagerne til brugsforeningen i 1905 og formand de første år.

I 1929 bygger Christen Eden på Hyltvej 24. Han er nu enkemand og rentier. Han boede her med husbestyrerinde Hilda Johanne Salonen 1880 og plejesønnen Peter Martin Arthur Jørgensen med familie.

Murer Just Peter Christian Sauer (1877 - 1941)

Just blev gift i Visborg med Nielsine Marie. De boede i Visborg. Just byggede Hovedgaden 54. Siden flyttede de til Østerbro i Aalborg.

Murermester Carl Georg Sauer (1879 - 1969)

Murermester Carl Georg Sauer (1879) var søn af murer Erik Georg Sauer (en bror til Christen) og Adolphine Sofie Kristensen, Norup.

Han blev gift i 1903 med Mathilde Louise Fricke (1878 - 1953) datter af skrædder Johannes Anton og Gertrud Fricke. De fik datteren Gerda Sofie Sauer (1908). I 1911 boede de på Nygade 5.

I 1916 havde de købt Kærsholt, et lille landbrug i Vandkæret, hvor der kunne blive foder til 5-6 køer, et par heste plus lidt svin og høns. Her fik de sønnen Gunnar Johannes.

Derefter flyttede de til Hadsund, hvor Mathilde døde i 1953.

Carl, Mathilde og Gunnar er begravet i Hadsund.

Murermester Karl Johan Sauer (1873 - 1946)

Johan Sauer (1873 - 1946) var søn af Christen og Johanne Sauer.

Han var først gift med Ane Marie Johansen i Graverhusene. De fik datteren Olga. Ane Marie døde i 1901 22 år gammel. Olga kom i pleje hos bedsteforældrene Christen og Johanne.

I 1902 blev Johan gift med Dorthea Pedersen (1873 - 1957) fra V. Hurup Hede.

De boede på Hyltvej 2 som er bygget i 1918 formentlig af Karl. Han og Dorthea fik børnene Anna Marie Amalie Sauer (1903 - 1989), Harald Ejnar Richardt Sauer (1907), Agnete Sauer (1909), Ellen Sauer (1912), Søren Holger Sauer (1913), Ejvind Aage Sauer (1914), murersvend Jørgen Bernhardt Sauer (1905). I 1930 boede Annas datter Dagny Marie Sauer (1923) hos dem.

I 1937 byggede Karl Johan ny hus på Hovedgaden 36, hvor han og Dorthea boede resten af deres dage. Karl døde 1946 af kræft.

Murer Alfred Valdemar Sauer (1879 - 1956)

Alfred var søn af Christen og Johanne på Elufsborg.

Han var indsidder i Østergårde, da han blev gift med Christiane i 1901. Her fik de Christian, Thorvald, Thora og Ejner.

I 1910 hvar Alfred boelsmand på Storardens hede. Her fik de Aage.

I 1912 var han husejer i Hesselholt by, hvor de fik Inge. Da hun blev døbt i december var de flyttet til Veddum.

Anna Marie Amalie Sauer (1903 - 1989) / Amalie Baymler

Datter af Karl Johan og Dortea Saur og født i Graverhusene.

I 1921 er hun tyende på Brogaard Korupvej 24,

I 1930 enlig mor på Veddum Hovedgade 1b

I 1933 bliver hun gift med Karl Alfred Baymler og flytter til Eden, Hyltvej 24.

 • Amalie får børnene:
 • Dagny Marie Sauer (1923 /1925 /1930 /1940 /1943)
 • Karen Dorthea Sauer (1926)
 • Christen Ove Sauer (1930 - 1931)
 • Henny Baymler (1934)
 • Aase Baymler (1935)
 • Jørgen Baymler (1936)
 • Jonna Baymler (1938)
 • Bernt Sauer Baymler (1941)
 • Inga Gerty Baymler (1944)

Skovarbejder Thorvald Sauer (1903 - 1988)

Skovarbejder Thorvald Sauer (1903 - 1988) søn af Alfred Valdemar og Christiane Sauer. Han blev født i Østergårde, Vive sogn.

I 1927 blev han gift med Elna Petrea Jensen (1906 - 1963) fra Vandkæret 6.

De købte en parcel på Rønholtvej 6. Han fik dog først bygget et hus i 1942. Han havde huset til sin død i 1988. I mellemtiden boede familien i nabohuset Rønholtvej 12.

De fik børnene Henning Sauer (1927) og Børge Sauer (1929).

1 / 6
1920 Elufsborg Lokalhistorisk Arkiv B543
2 / 6
Hyltvej 24
1957 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2241173
3 / 6
ca 1912 Lokalhistorisk:B5368
Fra venstre Marius Fricke, Methilde Fricke gift Sauer, hunden Danky, Johannes Fricke, Skrædder Gerda Sauer, Gertrud Fricke. Gerdas mor var Methilde og far Karl Sauer
4 / 6
Hos Sørine Marie Axelsen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805259
5 / 6
Veddum Hovedgade 36
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779075
6 / 6
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805275

Vandkæret 9. Murersvend Arthur Jørgensen og husbestyrerinde Marie Sauer, som boede her i 1916. Elufsborg Lokalhistorisk Arkiv B543
Hyltvej 24
1957 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2241173
Nygade 5 ca 1912 Lokalhistorisk:B5368
Fra venstre Marius Fricke, Mathilde Fricke gift Sauer, hunden Danky, skrædder Johannes Fricke, Gerda Sauer, Gertrud Fricke. Gerdas mor var Mathilde og far Karl Sauer
Hyltvej 2. Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805259
) 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805259
Hovedgaden 36 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779075
Hyltvej 11 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805275

 

Kommenter 13.08.2023