Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenVeje

 

TrommelholtvejVeddum HovedgadeVandkæret

De 6 huse i Vandkæret er alle oprindeligt beboende af landarbejdere, der arbejdede på bøndergårdene.

Nogle af husene havde lidt landbrugsjord, først i fæste senere som ejendom, men en have havde de alle.

Det var folk i disse huse, der i 1907 tog initiativ til at lave en festplads, senere et lystanlæg på et stykke fællesjord. Stykket, der var bevokset med ellekrat, pil og brombær havde mergel i undergrunden og øverst havde man gravet møntørv til stråtagenes mønning.

Pladsen blev først anvendt til majbøg og senere holdtes børnefester med tivoli og dyreskuer. Også Veddums første fodboldbane blev anlagt her, ligesom der blev stået på skøjter om vinteren. Området blev senere erstattet af idrætspladsen midt i Veddum.


 

Kommenter

14.11.2018

 

Bytur Veje Oplandet Midtbyen Steder Personer Bybilleder Begivenheder