Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 1

Fæstegården på matr. 5 havde jord i ved Mosevej og i Møgelholt.

I 1886 blev ejendommen solgt til selveje. Den blev opdelt i matr. 5a i byen og mosevej samt 5b og 5c i Møgelholt.

Gården lå her frem til 1949. Ejendommen blev delt op, så stuehuset blev Trommelholtvej 4, arealet hvor udhusene havde ligget blev delt mellem Trommelholtvej 2, hvor Peter Baymler Bonde (1927/1940/1950/1958 - 2005/2005) byggede vognmandsgarage og hovedgaden 1.

På hovedgaden 1 byggede murermester Anton Christensen i 1961 det parcelhus, der ligger der i dag. Det er bygget med forskudte etager.

1 / 9
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet maj 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571549%2C6293013.8
2 / 9
1972 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029466
3 / 9
Bygningstegning fra 1960 hentet på weblager.dk
4 / 9
1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805235
5 / 9
1946 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300013
6 / 9
Parcel af matr. 5 er opdelt til matr. 5 k, l, m, n, o, p og q. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1896 - 1963 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
7 / 9
Gården på af matr. 5. Historiske kort på nettet. Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
8 / 9
Gården på af matr. 5. Historiske kort på nettet. Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
9 / 9
Matr. 5 Søren Gade, Søren Gades enke, Christen Sørensen. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet maj 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571549%2C6293013.8
Murermester Anton Chrisensen købte to parceller af vognmand Peter Bonde og Kristian Bonde i 1961, hvor han byggede huset, som han beholdt til 1976. Peter Bonde beholdt selv garagen bagved.
1972 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object2029466
Murermester Anton Chrisensens bygningstegning fra 1960 med de forskudte etager.Hentet på weblager.dk
Antonius Nielsen købte stuehuset i 1949. Grunden foran var delt mellem vognmand Peter Baymler Bonde og Kristian Bonde.<br> 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805235
I 1940 blev der stadig drevet landbrug. Familien bestod af Gårdejer Jens Nielsen (Født 1904) og Anna Kirstine Dorthea Nielsen (1912) samt børnene Kjeld Nielsen (1930), Frits Nielsen (1932), Elly Nielsen (1935), Karl Nielsen (1935) og Karen Nielsen (1938).<br>
1946 Aalborg Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300013
Parcel af matr. 5 er opdelt til matr. 5 k, l, m, n, o, p og q. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1896 - 1963 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Gården på af matr. 5. Historiske kort på nettet. Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr. 5 omfatter en gård i byen med jorde ved Mosevej og i Møgelholt. Historiske kort på nettet. Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr. 5 Søren Gade, Søren Gades enke, Christen Sørensen. Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne og fæstere har bl.a. været:

Familier

1813-1837 Søren Gades enke

På matrikelkortet 1814-1866 har stået Søren Gade, dernæst Søren Gades enke og sidst Christen Sørensen.

Søren Gade kan have været Søren Christensen kaldet Gade som levede fra 1758 til et sted mellem 1813. Hans enke Dorthe Larsdatter drev gården videre sammen med en gårdmand.

De havde tre børne og et plejebarn (barnebarn?).

1814-1854 gårdfæster Christen Sørensen

Christen Gade overtog fæsteaftalen efter sin mor. Han blev gift med Mette Jensen.

Christen dør 55 år gammel i 1853, hvorefter Mette gifter sig med tjenestekarlen Jens Jørgensen.

1854 - 1882 Jens Jørgensen

Jens Jørgensen havde været tjenestekarl siden 1840. I 1854 giftede han sig med gårdmandsenken og overtog fæsteaftalen. Jens dør i 1882, derefter Christen Gade gården.

1886-1911 Christensen Gade

Christen og Marie blev gift i 1885 og i 1886 køber han gården til selveje. Jorden i Møgelholt solgte han fra.

I 1905 tilføjede familien Gade til efternavnet. De var gårdejer Christen Christensen Gade og Marie med sønnen Christian og på aftægt hendes forældre Hans Jacobsen

1911-1917 Sørensen

Anker Emanuel Sørensen født i Fjellerad, Gunderup sogn. Han var barn i Hylt og blev gårdejer i 1911.

Ane Kirstine Berwald boede i Solbjerg, da de blev gift i 1913 og fik sønnen Karl Gustav.

I 1917 sælger Anker ejendommen i tre dele fordelt på Mosevej og Hovedgaden 1. Herefter køber han en ejendom i Skelund udflyttere.

1913-1916 Jens Martin Mogensen

Jensine Andersen (Jespersen) blev gift 1909 med Martin Mogensen og fik datteren Ane Katrine. I 1913 købte de Trommelholtvej 20, men solgte den igen i 1916. I 1917 købte de Hovedgaden 1.

Efter Martins død i 1923 drev Jensine gården videre til 1934.

1934- Nielsen

I 1940 bestod familien af gårdejer Jens og Anna Nielsen med børnene Kjeld, Frits, Elly, Karl og Karen. De overtager slagterforretningen Veddum Hovedgade 35 i 1951. I 1952 bliver Kjelds tilføjet familienavnet.

1976-1988 Hansen

Sigurd Hansen købte huset i 1976 og havde det til 1988, hvor han flyttede til Skelund.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 24.02.2024

Folketællinger

1801 1834 1840 1845 1850 1860 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1925 1930 1940

Ejere matr. 05

Realregister

Ejere matr. 5p 5q 05a

Tingbog

Veddum Hovedgade