Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 19

Her lå en gård frem til 1923.

På matrikelkortet gældende fra 1814 til 1866 er skrevet Jens Andersen Kræmer rettet til Anders Jensen Kræmer ved 34a.

I 1914 blev 34ø solgt fra med nogle af udhusene.

Stuehuset brændte og blev revet ned efter 1925. I 1959 blev det nuværende hus bygget.

1 / 5
Skråfoto 2023 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet november 2023. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571802.99%2C6292959.35%2C14&item=2023_81_06_2_0009_00000712&item2=2023_81_06_2_0009_00000712
2 / 5
Gården tegnet på Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, november 2013. 
Bygninger fra Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1896 - 1963 Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
3 / 5
Lokalhistorisk arkiv B7750
4 / 5
På matrikelkortet 1814-1866 er Jens Andersen Kræmer rettet til Anders Jensen Kræmer ved 34a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
5 / 5
Matr 34a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Skråfoto 2023 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet november 2023. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571802.99%2C6292959.35%2C14&item=2023_81_06_2_0009_00000712&item2=2023_81_06_2_0009_00000712
Gården tegnet på Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, november 2013. 
Bygninger fra Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (28283 1896) Gyldig : 1896 - 1963 Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Lokalhistorisk arkiv B7750
På matrikelkortet 1814-1866 er Jens Andersen Kræmer rettet til Anders Jensen Kræmer ved 34a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Matr 34a. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Sognekort Skelund sogn Gyldig : 1816 - 1866. Unikt Kortnavn: Skelund sogn sok_06410a 1816 (ca). Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Ejerne har bl.a. været:

  • Lars Christensen Præst - 1821
  • Jens Andersen 1821 - 1860
  • Anders Jensen 1860 - 1906
  • Christen Knudsen 1906 - 1923
  • Asger og Elin Andersen 1975 -

1821-1860 Jens Andersen Kræmer

Jens Kræmer købte gården af Lars Præst i 1821.

Jens var gift med Lene Kirstine Eskildsdatter. De fik fire børn. Sønnen Anders overtog gården i 1860. Jens døde i 1865.

1860-1906 Anders Jensen Kræmer

Jens Andersens søn med Lene kom til at hedde Anders Jensen (Kræmer). Han blev gift med Sine Jensen fra Haanvad i 1866. De overtog gården, som de havde til 1905.

Jens og Sine fik to børn. Datteren Lene fik to børn inden hun døde i 1899. De havde den ene dattersøn Christen i pleje. Den anden (Jens) var i pleje på Mosebakgård.

I 1905 solgte de ejendommen og flyttede på aftægt på Hovedgaden 32.

1906-1923 Christen Knudsen

Den sidste gårdejer Christen og Caroline Knudsen med børnene Andrea og Laurits. De kom fra Als i 1905.

Christen udstykkede jorden og solgte en række parceller mellem 1913 og 1918.

De flyttede i det nybyggede aftægtshus Hovedgaden 62 i 1918 og flyttede siden til Skørping. Caroline døde 1934 på Teglgården i Skøring, Christen døde 1946 på Aalborg Amtssygehus af forstørret blærehalskirtel.

1921-1925 Arthur Jørgensen

Arthur og Sigrun blev gift i 1918 og flyttede inde på Hovedgaden 19 (det tidligere stuehus, som nu er brændt og nedrevet). Her fik de børnene Ebbe, Britta, Bodil og Kai.

Sigrunds far var brugsuddeler i Ø. Hurup. Hun havde tre søskende i Veddum: Helga Søgaard, uddeler Emilie Vilhelmsen og Arnold

Sigrun dør 29 år gammel og Arthur bliver alene med fire børn mellem 3 mdr. og 6 år.

Læs mere om Arthur Jørgensen.

Tjenestefolk mv.

 

Kommenter 25.02.2024

Folketælling

1834 1840 1845 1850 1860 1870 1890 1901 1906 1911 1921 1925

Ejere

Realregister 34a Tingbog 34bv