Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 2

En ubebygget grund siden 2012. Her lå oprindeligt en fæstegård, der blev købt af Søren Rytter og flyttet til Mosevej 2.

Murermester Laurits Larsen byggede et hus på grunden, det blev revet ned i 2012.

1 / 9
I 2013 er her grønt areal samt p-plads for salen
2 / 9
Nedrivning af Veddum Hovedgade 2 i oktober 2012. Foto Danny Juul Jensen
3 / 9
Foto 2008 Erik Velling
4 / 9
Hovedgaden 2 3 4 ca 1968 Lokalhistorisk: B2525
5 / 9
Lokalhistorisk
6 / 9
Lokalhistorisk B2753
7 / 9
I 1929 er den nye gård bygget og den gamle erstattet af et hus. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
8 / 9
Den gamle gård ses på Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
9 / 9
Matr. 4. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

I 2013 er her grønt areal samt p-plads for salen
Nedrivning af Veddum Hovedgade 2 i oktober 2012. Foto Danny Juul Jensen
Foto 2008 Erik Velling
Hovedgaden 2 3 4 ca 1968 Lokalhistorisk: B2525
I 1940 bestod familine af Arbejdsmand Antonius Nielsen (født 1907) og Anna Johanne Nielsen (1911) med børnene Peder Nielsen (1937) og Jens Nielsen (1939). Lokalhistorisk
Lokalhistorisk B2753
I 1929 er den nye gård bygget og den gamle erstattet af et hus. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Byopmåling Veddum. Gyldig : 1879 - 1929. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
Den gamle gård ses på Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.
På matr. 4 står Christen Bunde og Peder Christensen. Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Gården har bl.a. tilhørt:

Huset har bl.a. tilhørt:

 • murermester Laurits Larsen - 1924
 • Hans Holm 1924 - 1939
 • Antonius Nielsen 1939 -
 • Egon Hansen 1988 -

1887 Peder Christensen

På matrikelkortet 1814-1866 står Christen Bunde og Peder Christensen. Christen Pedersen Bonde, levede 1757-1839.

Her er han registret første gang som Peder Christensens søn.

 • bonde og gaardbeboer Peder Christensen (1728 /1787)
 • madmoder Maren Christensdatter (1718 /1787)
 • søn Christen Pedersen (nedenfor)

1801 - 1834 Christen Pedersen Bonde

I 1801 havde sønnen Christen Pedersen overtaget gården. I 1840 havde hans søn Peder Christensen overtaget.

1840 - 1857 Peder Christensen (Bonde)

Sønnen Peder Christensen overtog fæstegården, men gav den ikke videre til sin søn.

1857 - 1876 Søren Nielsen Rytter

Veddum Vestergaard blev i 1857 overtaget i fæste af Søren Nielsen. Han købte den fri for fæste under Visborggård i 1872.

I 1876 byggede han en ny gård på Mosevej 2.

1924-1939 Hans Holm

Maren Andreasen var datter af gårdmand Andreas Laursen og Karen Hansen, Veddum. I 1901 boede hun alene på Sadelmagervej 8. Hun ernærede sig ved daglejerarbejde. Året efter blev hun gift med Hans Nielsen (kaldet Holm) fra Tornskær, født i Mosehuset i Bælum sogn.

De købte huset i 1924 og Maren blev enke i 1925, da hans døde af en blodprop i hjernen. Hun beholdt huset til 1939 og døde 1940 77 år gammel på alderdomshjemmet i Hadsund.

1939- AntoniusNielsen

Arbejdsmand Antonius Nielsen og Anna Johanne Jensen blev gift i 1935. Han var skovarbejder, tidligere tjenestekarl og hun var datter på Lille Bakkegaard. De fik børnene Per Nielsen (1937) og Jens Nielsen (1939)

I 1949 købte Antonius Trommelholtvej 4.

Tjenestefolk mv.

 • 1787: tjenestefolk Hans Christensen (1757 /1787 /1814 /1826)
 • 1787: tjenestefolk Kirsten Andersdatter (1747 /1787)
 • 1787: tjenestefolk Johanne Sørensdatter (1761 /1787)
 • 1787: tjenestefolk Karen Andersdatter (1773 /1787)
 • 1787-1801: hosbondens broder skræder Jens Christensen (1737 /1787 /1801)
 • 1801: tjenestefolk Bertel Jensen (1771 /1801)
 • 1801: tjenestefolk Karen Christens Datter (1781 /1801)
 • 1834: Tjenestepige Ane Marie Jensdatter (1815 /1834 /1860)
 • 1840: tjenestefolk Hans Poulsen (1819 /1834 /1840 /1850 /1880)
 • 1840: tjenestefolk Ane Andersen (1818 /1840 /1890 /1901 /1903)
 • 1845: Tjenestefolk Christen Andersen (1826 /1834 /1840 /1845 /1850)
 • 1845: Tjenestefolk Ane Bertelsen (1834 /1845)
 • 1850: tjenestefolk Birgithe Jacobsen (1834 /1850)
 • 1850: tjenestefolk Peder Christian Pedersen (1836 /1850)
 • 1860: husholderske Maren Andersen (1832 /1832 /1839 /1860 /1901 /1906 /1910)
 • 1860: tjenestekarl Søren Jensen (1837 /1840 /1860)
 • 1870: Tyende Ole Pedersen (1837 /1870)
 • 1870: Tyende Søren Peter Sørensen (1858 /1870)
 •  

  Kommenter 27.11.2023

  Folketælling

  1787 1801 1834 1840 1845 1850 1860 1870 1925 1930 1940

  Ejere matr. 4, 4b, 4h

  Realregister 4 Realregister 4b Realregister 4h Tingbog