Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenByenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 27

Aftægtsbolig fra 1963.

Tømrermester Erik Olesen, Visborg fik tilladelse til at opføre beboelsen til fhv. gårdejer Jørgen Jørgensen. Sønnen Knud overtog huset i 1967.

Tegning og byggetilladelse findes på weblager.dk.

1 / 1
Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, maj 2023. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571920.83%2C6292962.85&item=2021_81_06_2_0012_00002070

Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, maj 2023. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/?orientation=north&center=571920.83%2C6292962.85&item=2021_81_06_2_0012_00002070

1963 - Jørgensen

Gårdejer Jørgen Jørgensen på Tvedholm blev enkemand i 1963. Samme år fik han bygget aftægtshuset i Veddum.

Efter Jørgen overtog sønnen Knud huset i 1967.

 

Kommenter 23.05.2023

Tingbog

matr. 10æ

Veddum Hovedgade