Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 30

Huset er bygget i 1857 som en del af en fæstegård. I 1905 solgte Niels Jensen (Danmark) parcellen fra til forretning og uddelerbolig for Veddum og Omegns Forbrugsforening. Initiativet til Brugsen blev taget af murer Christen Saur, Veddum Vandkær 9.

De første 33 medlemmer forpligtede sig til at være medlem de første 5 år samt at aftage varer for et givent beløb. Desuden hæfter medlemmerne solidarisk for et lån til køb af bygning.

Forretningen blev i 1913 flyttet til Veddum Hovedgade 26.

Siden har huset bl.a. tilhørt:

 • Niels Danmark - 1907
 • Veddum og omegns Brugsforening 1907 - 1916
 • Søren Jensen Kusk 1916 - 1923
 • Thomas Marinus Bach 1920 - 1938
 • Ingrid Petrea Hansen f. Bak 1938 - 1940
 • Søren Peter Jensen Bach 1940 - 1953
 • Margrethe Bach 1953 - 1976
 • Anton Kristensen 1976 - 1994
1 / 4
Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet januar 2019 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HVSRVG
2 / 4
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778911
3 / 4
1947 lokalhistorisk B3477
4 / 4
1945 lokalhistorisk B7969

Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet januar 2019 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HVSRVG
Margrethe Bach ejede huset 1953 til 1976. Luftfoto 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778911
Hos aldersrentenyder Søren Peter Jensen Bach (1871 - 1955) foto 1947 lokalhistorisk B3477
Hos aldersrentenyder Søren Peter Jensen Bach (1871 - 1955) fotograferet 1945 lokalhistorisk B7969

1905-1907 Karl Johansen

Det første uddelerpar var Karl og Ane Margrethe. De blev gift i Veggerby kirke 1905.

 • uddeler husfar Johannes Karl Johansen (1881 /1905 /1906)
 • husmor Ane Margrethe Johansen (1880 /1905 /1906)

1907-1910 Andreas Thostrup

Næste uddeler var Andreas og Inger Marie Thostrup fra Oue. Andreas havde været medhjælper i Oue Brugs. De fik to børn i Veddum.

 • uddeler Andreas Thostrup (1883 /1907)
 • husmor Inger Marie Kristensen Thostrup f. Østergaard (1886 /1907)
 • barn Jens Marinus Thostrup (1908)
 • barn Mary Agnete Thostrup (1909)

1910 - 1914 Vilhelmsen

Emilie Jensen kom til Veddum som uddeler i Brugsen i 1910.

Emilie startede sammen med sin fætter Thomas Kristian Pedersen, der ville hjælpe indtil hendes mand Edvard kunne komme til.

Emilie og Edvard blev gift i 1911 og de var uddelerpar til 1933.

 • Karl Niels Edvard Vilhelmsen (1883 /1883 /1916 /1920 /1921 /1925 /1930 /1933 - 1951 /1940 /1951 - 1976 /1959 /1929 - 1929 /1957)
 • Emilie Cecilie Vilhelmsen (1888 /1901 /1910 /1911 /1916 /1921 /1925 /1930 /1940

  1920-1938 Thomas Marinus Bach

  Thomas og Line blev gift i 1905 i Bælum, hvor hun var sypige mens han svar snedkersvend i Skelund. Han blev siden postbud, amtsrådsmedlem og folketingsmand. Hun var født i Tornskær. De fik døtrene Ingrid og Helga.

  1940 - 1976 Bach

  Søren Peter og Johanne har tidligere haft Ellelyst på Rønholtvej 18.

  I 1940 boede barnebarnet Sifred hos dem.

  Siden overtog datteren Margrethe huset med sin søn Hans Erik.

  Tjenestefolk mv.

  • 1911: tyende Thomas Kristian Pedersen (1885 /1911)

   

  Kommenter 26.12.2023

 • Folketælling

  1906 1911 1921 1925 1930 1940

  Ejere matr. 19i 19k

  19i 19k Tingbog
   

  Veddum Hovedgade