Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 30

Huset er bygget i 1857. I 1905 solgte Niels Jensen (Danmark) det til forretning og uddelerbolig for Veddum og Omegns Forbrugsforening. Initiativet til Brugsen blev taget af murer Christen Saur, Veddum Vandkær 9.

De første 33 medlemmer forpligtede sig til at være medlem de første 5 år samt at aftage varer for et givent beløb. Desuden hæfter medlemmerne solidarisk for et lån til køb af bygning.

Forretningen blev i 1913 flyttet til Veddum Hovedgade 26.

Aldersrentenyder Søren Peter Jensen Bach (1871/1901/1906/1908/1916/1921/1925/1930/1940 - 1953/1940/1955) og Johanne Marie Bach (1884 /1901 /1908 /1916 /1921 /1925 /1930 /1940 /1981) med plejebarn Sifred Bach (1929) overtager huset i 1940 til 1953. I 1953 overtager datteren Margrethe Bach (født 1921) huset med sin søn Hans Erik Bach (1944).

Søren Peter og Johanne har tidligere haft Ellelyst på Rønholtvej 18.

1 / 4
Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet januar 2019 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HVSRVG
2 / 4
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778911
3 / 4
1947 lokalhistorisk B3477
4 / 4
1945 lokalhistorisk B7969

Skråfoto 1/5 2017 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet januar 2019 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=HVSRVG
Margrethe Bach ejede huset 1953 til 1976. Luftfoto 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778911
Hos aldersrentenyder Søren Peter Jensen Bach (1871 - 1955) foto 1947 lokalhistorisk B3477
Hos aldersrentenyder Søren Peter Jensen Bach (1871 - 1955) fotograferet 1945 lokalhistorisk B7969

 

Kommenter 03.09.2022

Folketælling

1911 1940

Tingbog

matr. 19k
 

Veddum Hovedgade