Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 36

Før 1866 har her ligget en gård på matr. 1, der er blevet rettet til 2. I 1859 hørte den til lærerboligen med en jordlod på 6 6/8 Td. land, meget god og nær ved. Her holdes 6 kreaturer samt en stor have, som giver betydelig frugt (1859)

I 1920 solgte sognerådet ejendommen sammen med Hovedgaden 23.

Hovedgaden 36 er bygget i 1935 på den tidligere skolegård (se Hovedgaden 23) af Carl Johan Sauer. Læs mere om familien Sauer

I 1958 købte Jytte og vognmand Peter Baymler Bonde huset. Vognmandsgaragen var på Trommelholtvej 2 -se billeder under Hovedgaden 1.

1 / 4
1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DYUCXV
2 / 4
Lokalhistorisk B989
3 / 4
Veddum Hovedgade 36
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779075
4 / 4
Historiske kort (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

1/5 2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=DYUCXV
Lokalhistorisk B989
Hos vognmand P. Bonde 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779075
Matrikelkortet. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, november 2023. 
Huse og skel matr. 2 er skitseret efter Historiske kort på nettet (https://historiskekort.dk/). Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052 1814) Gyldig : 1814 - 1866 Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023.

Sauer

Carl Johan Sauer boede her med Dorthea Sauer og deres søn Ejvind Aage og barnebarn Dagny Marie.

Læs mere om familien Sauer

1958 - Bonde

Jytte og vognmand Peter Bonde.

 

Kommenter 18.12.2023

Folketælling

1940

Tingbog

matr. 2q

Veddum Hovedgade