Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenByturVeddum Hovedgade40

 

Historien om Veddum IF

I Gammelt Nyt nr. 14 1993 er trykt følgende beretning:

Tidlig idræt i Veddum

Før Veddum Idrætsforening

Den officielle stiftelse af Veddum Idrætsforening fandt sted den 7. maj 1929, men også i tiden før, har der været dyrket organiseret idræt i Veddum, idet Veddum Skytte- og Gymnastikforening kan skrive sig tilbage til 1886. Skytte- og Gymnastikforeningen afløstes senere af gymnastikforeningen ”Fremad”.

Ved samtale med gamle Veddumborgere, er der fremkommet sådanne oplysninger, at et nøjere gennemsyn af gamle protokoller på lokalhistorisk arkiv i Veddum var nødvendig, og det blev her konstateret, at så tidligt som i året 1910 var der ivrige idrætsudøvere i vores by.

Der er konstateret, at gymnastikforeningen ”Fremad” den 28. april 1910 indkøbte en fodbold for den nette sum af 12,35 kr., der nok på den tid har været et betydeligt beløb, hvilket kan konstateres derved, at der samme år blev indkøbt lægter til målpæle for i alt 1,77 kr. Det er dog sandsynligt, at der allerede før dette tidspunkt har været spillet fodbold, for af regnskabet fremgår, at en fodbold har været sendt til reparation, hvilket har givet foreningen en udgift på i alt 1 kr.

Om fodboldspillet på dette tidspunkt har været dyrket i samme omfang som nu, er nok tvivlsomt, men der har da eksisteret en fodboldbane, for det fremgår af regnskabet, at der er betalt leje af fodboldbane, i alt for et år 26 kr.

Pokalstævne

Ved en snak med nogle af de, der har deltaget i fodboldspillet i de her omtalte år, er det oplyst, at det mest var fodboldspil ved årlige fodboldstævner, hvor de deltagende fodboldhold betalte et kontingent for at få lov til at deltage. Kontingentet til et sådant pokalstævne ses anført i regnskabsbøgerne med 5,20 kr. pr. fodboldhold.

Der blev spillet fodbold i to rækker, en række for 1. holdene og en række for 2. holdene.

Det fremgår af tilgængeligt skriftligt materiale, at de deltagende fodboldhold kom fra f.eks. Mou, Kongerslev, Øster Hurup, Helberskov og Bælum. På et meget tidligt tidspunkt var der også deltagende hold fra Solbjerg og Graverhusene, hvor man må antage, der har været afholdt tilsvarende pokalstævner.

I regnskabsbøgerne fra 1911 fremgår det, at der er betalt kontingent til ”UNIONEN”, men desværre har det i skrivende stund ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om, hvad denne union bestod af. Men der har sandsynligvis været en form for landsdelssammenslutning, måske allerede på dette tidspunkt en Jysk Boldspilunion. Kontingentet til unionen ses anført i regnskabet som værende 5 kr. pr. år.

Også på det her omtalte tidspunkt af den tidligere forenings arbejde, har der været problemer med økonomien. Det fremgår af notater til regnskabet, at alle udgifter kunne betales, dog skyldtes der 7 kr. for leje af fodboldbanen, og der har uden tvivl været en alvorlig belastning for foreningen.

Læreren hyres til gymnastik

Senere, i 1914 – 1915, bliver forholdene dog noget bedre, idet det konstateres, at der nu er penge til at betale gymnastiklæren i alt 40 kr. for at lede gymnastikken i en vintersæson. Desværre har det ikke været muligt at skaffe oplyst, hvem denne gymnastiklærer har været, han har nemlig ikke afgivet nogen skriftlig kvittering for pengene.

Det fremgår klart af de tilgængelige oplysninger, som regnskabsbøger og protokoller, at det går fremad for foreningen, også på det økonomiske område, idet der i 1920 er konstateret, at der forefindes en sparekassekonto, hvor der er udtaget 40 kr. Dette beløb har dog ikke været brugt alene til gymnastiklærer, idet denne det år har fået udbetalt et mindre, sandsynligvis symbolsk beløb.

I 1925 ses det, at lærer Havemose, 2. lærer ved Veddum skole, har modtaget 25 kr. for at lede gymnastikken i en sæson.

Det er helt sikkert, at gymnastikken på dette tidlige tidspunkt, formentlig allerede fra omkring 1912, har været den bærende del af idrætten i Veddum, men også andre idrætsaktiviteter har været fremme, idet det fortælles, at der i årene frem til vor forenings stiftelse i 1929 har været arrangeret boksekamp i Veddum. Der er dog ikke egentlige, skriftlige oplysninger om dette stævne, og om der har været deltagere fra Veddum gymnastikforening med, vides ikke.

Landsstævne i gymnastik på Dybbøl Banke

1928 Gymnastikstævne DybbølVeddum gymnastikforening var dog godt med. Således kan der fortælles om flere deltagere fra Veddum, der deltog i landsstævne i gymnastik på Dybbøl Banke i 1928. Gymnasterne, der deltog i dette sommerstævne, fortæller med strålende øjne og glade smil om den oplevelse, det var for dem at være med i dette arrangement, der naturligvis havde medført lang tids forudgående træning sammen med gymnaster fra Skelund, Als og Øster Hurup. Oplevelsen blev vel ikke mindre af, at stævnet blev afholdt på Dybbøl Banke, der dengang, som nu, var et sted, der var særdeles landskendt og værdsat som lidt af et nationalt samlingssted.

De strabadser, der var forbundet med frem- og tilbagerejsen med toget ”Hadsund-Peter” fra Veddum over Aalborg – Århus til Sønderborg, samt indkvarteringen i gymnastiksale m.v., omtales nu som en strålende oplevelse ingen vil glemme, endsige have undværet.

Træ-Peter og boldklub ved et tilfælde

Når et tilbageblik gennem en årrække foretages, som her, ved gennemlæsning af protokoller og andet tilgængeligt skriftligt materiale, så møder man flere personnavne, der gang på gang har markeret sig med en underskrift; det være sig fra bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger, regnskabsbøger m.v.

De navne, man oftest støder på, er navne som Niels Pedersen, Arthur Jørgensen, Helge Duus, Edv. Wilhelmsen, og mange flere, som rettelig også burde være nævnt her.

Hvad sket der så i foråret 1929, da Veddum Idrætsforening stiftedes? Der havde åbenbart været stilstand i fodboldspillet, for på et tidspunkt blev der dannet en boldklub, ”Veddum Boldklub”, der kørte sit eget løb.

Det fortælles, at denne boldklub faktisk opstod ved en tilfældighed, da to mænd var sammen om et par øl hos ”Træ Peter”, identisk med træskohandler m.m.m. Peter Sørensen, der havde sin forretning på Veddum Hovedgade. Det var dengang en kendt sag, at der altid kunne købes en ”høkerbajer” hos Træ-Peter, ja, en overgang blev hans hus også kaldt for ”det blå øje”, efter et kendt hotel i Hadsund; eller måske var det omvendt! Ja, måske har det også været her, det før omtalte boksestævne blev afholdt – hvem ved vel noget om det med sikkerhed. I hvert fald var to mænd til stede, og de enedes om, at nu skulle der spilles fodbold i Veddum.

Veddum Boldklub, også betegnet med forbogstaverne V.B., blev en realitet; en fodbold blev indkøbt på ny, og herefter blev der spillet fodbold ved arrangerede stævner om udsatte pokaler.

Det første fodboldstævne, der huskes, foregik på en mark på Kresten Gades jord i Vorn, omtrent der hvor Mosevej i dag løber ind i Korupvej.

Det er en kendt sag, at der ved disse fodboldstævner foregik andre ting end netop det sportslige spil, der måske godt kunne være hårdt og voldsomt, måske også brutalt. Hvilke regler, der blev spillet efter er uvist. Det er imidlertid sikkert, at der også mellem stævnets forskellige fodboldkampe foregik ting, der kunne kræve sin mand. Således berettes der om vældige ølorgier med efterfølgende ”opgør”, såvel på fodboldbanen som uden for denne.

Således var altså den idrætsmæssige situation, da Veddum Idrætsforening, den eneste overlevende af de nævnte foreninger, blev stiftet i maj 1929.

Fortsæt til Veddumidræt i 1930’erne