Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsidenVejeVeddum Hovedgade

 

Hovedgaden 43Veddum Hovedgade 43Veddum Hovedgade 42 44

I 1919 opførtes den nye skole.

I 1970 blev skolen nedlagt og overtaget af den selvejende børnehave Stjernen. Mariagerfjord kommune overtog børnehaven en gang efter 2012 blot for at lukke den i 2018.

Der arbejdes på at etablere en ny selvejende børnehave i bygningen, så snart den kommunale lukker.

I bygningen er desuden Lokalhistorisk arkiv.

Kirsebærhaven Havbakkedistriktets private naturbørnehave

I forbindelse med den varslede lukning af børnehaven Stjernen i 2018, tages initiativ til en privat institution i samme lokaler, således at vi i området Skelund/Veddum fortsat beholder en børnehave og dermed bakker op om det lokale liv og erhverv.

Formålet med foreningen er at den skal drive og varetage en institution der modtager børn i alderen 3-6 år. Institutionen skal ligeledes leve op til, de til enhver tid gældende krav og love, der er inden for institutionsområdet.

Endvidere er formålet:

At Kirsebærhaven vægter natur, æstetik og bevægelse. En tryg hverdag i en lille institution skal være med til at sikre at børnenes mentale, sociale, kreative og motoriske udvikling styrkes samt udvikle barnets evne for et aktivt fællesskab. Børnehavens beliggenhed rummer enestående muligheder for naturoplevelser, leg, læring og fordybelse. Ved fornuftigt samvær med naturen og tid udendørs hver dag, lærer børnene at sætte pris på, og at være aktiv i og med naturen.


 

 

Kommenter

09.11.2018

 

Oplandet Midtbyen Steder Veje Personer Bybilleder Begivenheder