Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 49

Bolig fra 1912. Huset har bl.a. tilhørt:

 • Carl Chr. Andersen - 1912
 • Carl Johan Sauer1912 - 1913
 • Anders P. Petersen 1913 - 1915
 • Niels Peter Pedersen 1915 - 1922
 • Jørgen Jørgensen 1922 - 1926
 • Anders Pedersen 1926 - 1927
 • Niels Rask 1927 - 1944
 • Kristine Marie Rytter f. Nielsen 1944 - 1971
 • Leo Thuesen 1971 - 1980
1 / 2
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572098.94%2C6292937.52
2 / 2
Hos Marie Kristine Rytter. Udsnit 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805191

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet august 2021. https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=572098.94%2C6292937.52
Hos Marie Kristine Rytter. Udsnit fra 1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805191

1916 - 1921 Pedersen

Niels Peter Pedersen boede her med sin første kone Marie Nielsine f. Jensen Bach fra Pilehøj, Kærvej 44. De fik børnene Ronald, Emma, Kresten og Sine. Marie døde 1918 af barselsfeber ved den sidste fødsel og Sine kom i pleje på Hyltvang.

Ane Mathilde Johansen f. Svendsen blev enke i 1918. Hun havde datteren Jenny med Søren Martinus Johansen.

Niels Peter og Anna blev gift og fik Ivan Pedersen.

1927 - 1944 Rask

Rentier Niels Rask købte huset i 1927, han boede her med Mariane Rask. I 1940 boede enke Mariane Rask sammen med husassistent Agnes Danine Nielsen fra Haals.

Niels og Marian havde haft Truhøjgård i Rold sogn. De var forældre til Niels Martinus Rask.

1930 Laursen

Barber Anders Christian Laursen og Anna Bach blev gift i 1928 og boede her i 1930 til leje hos Rask. De fik sønnen Carsten André Bach Laursen.

1944-1971 Rytter

I 1930 blev Søren Kristian Nielsen Rytter gift med Kristine Marie Nielsen. De fik datteren Kamma og flyttede ind hos Sørens bedsteforældre Rønholtvej 1. Kristine overtager i 1944 Hovedgaden 49.

Søren dør i 1968 og Kristine i 1971.

 

Kommenter 12.08.2023

Folketælling

1916 1921 1930 1940

Ejere matr. 02f

Skøde og panteprotokol Tingbog

Veddum Hovedgade