Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 51

Karetmager Karl Christian Andersen har udstykket parcellen fra sin ejendom matr. 2c Veddum Hovedgade 41.

Huset er fra 1908. Peter og Ane Gade købte huset i 1913 efter at have solgt Mosegården.

Arvingen Nikoline Hvilsom f. Larsen solgte huset til Ester Albertine Andersen i 1943 som solgte det til Jens Nielsen i 1945.

Ingemann Pedersen købte huset i 1959 og havde den til sin død i 1961. Derefter sad hans kone i uskiftet bo til hun døde i 1983.

I 1983 købte Jan Jensen huset og fik i 1987 tagetagen etableret.

1 / 3
Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MDNJGS
2 / 3
Lokalhistorisk B12249
3 / 3
Veddum Hovedgade 51
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805191

Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MDNJGS
Lokalhistorisk B12249
Hos Ingemann Pedersen 1959 Sylvest Jensen Luftfoto;  Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1805191

1912 - 1943 Gade

Peter og Ane Gade købte huset i 1913 efter at have solgt Mosegården. De boede her sammen med plejedatter Nikoline Larsen.

1959 - 1983 Petersen

Ingemann Petersen solgte Østervang i 1959 og købte Hovedgaden 51. Ingemann blev gift med sin tidligere husbestyrerinde Agnes Kristence Larsen. Hun boede her til hun døde i 1983.

 

Kommenter 10.11.2023

Folketælling

1916 1930

Ejere matr. 02h

Skøde og panteprotokol Tingbog

Veddum Hovedgade