Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddumHovedgade

 

Veddum Hovedgade 58

Tidligere landbrugsejendom, hvor udhusene var opført længe før stuehuset, der opførtes i 1928.

Niels Peter Bonde købte gården i 1926 og havde den til 1954.

I forbindelse med inddragelse af bygningerne i byzone forpligtede Hadsund kommune sig til at overtage ejendommen. De har solgt jorden fra og solgt ejendommen som bolig.

Størsteparten af jorden er tilplantet med juletræer (”Veddum sønderskov”), der nu ejes er Danny Juul Jensen. Maria Gerts og Lars Nielsen har købt boligen i 2016.

1 / 5
Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MDNJGS
2 / 5
Peter Muhl tog billeder og skrev i januar 2017: Lars er bygningsstruktør ved HP byg i Aalborg og Maria er pædagog, - i øjeblikket på barsel med parrets næsten nyfødte dreng. Lars har en søn fra tidligere forhold og på adressen opholder sig også en hund ved navn Bentley. Lars og Maria fortæller, at de trygge opvækstvilkår de selv har haft i Veddum og Skelund, vil de gerne give videre til deres egne. Det har været deres vigtigste overvejelse og har vejet tungt i beslutningsregnskabet.
3 / 5
2002 Foto: Ole Bonde
4 / 5
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779148
5 / 5
Lokalhistorisk B44

Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MDNJGS
Peter Muhl tog billeder og skrev i januar 2017: Lars er bygningsstruktør ved HP byg i Aalborg og Maria er pædagog, - i øjeblikket på barsel med parrets næsten nyfødte dreng. Lars har en søn fra tidligere forhold og på adressen opholder sig også en hund ved navn Bentley. Lars og Maria fortæller, at de trygge opvækstvilkår de selv har haft i Veddum og Skelund, vil de gerne give videre til deres egne. Det har været deres vigtigste overvejelse og har vejet tungt i beslutningsregnskabet.
2002 Foto: Ole Bonde
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779148
Lokalhistorisk B44

1926 - 1954 Bonde.

Peter og Mine Bonde havde gården i 28 år. De havde tidligere haft Kærsholt og Rønholtvej 46. Familien bestod af:

 

Kommenter 12.08.2022

Folketælling

1930 1940

Tingbog

matr. 34ak

Veddum Hovedgade