Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om
Til forsidenVejeVeddum Hovedgade

Hovedgaden 56Veddum Hovedgade 60Veddum Hovedgade 58

Tidligere landbrugsejendom, hvor udhusene var opført længe før stuehuset, der opførtes i 1928.

I forbindelse med inddragelse af bygningerne i byzone forpligtede Hadsund kommune sig til at overtage ejendommen. De har solgt jorden fra og solgt ejendommen som bolig.

Størsteparten af jorden er tilplantet med juletræer (”Veddum sønderskov”), der nu ejes er Danny Juul Jensen.

Maria Gerts og Lars Nielsen har købt ejendommen i 2016.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MDNJGS
2002 Foto: Ole Bonde
Lokalhistorisk B44

Kommenter

03.12.2018


 

Bytur Veje Oplandet Midtbyen Steder Personer Bybilleder Begivenheder