Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 6

Her lå en selvejergård, der blev slået sammen med Lille Bakkegaard. Huset er bygget i 1877.

Familien Axelsen havde gården i 1834 og familien solgte huset i 1927.

Siden har huset bl.a. tilhørt skræddermester Erhardi Nielsen og forhenværende Brugsuddelerpar Vilhelmsen.

1 / 4
Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet maj 2021: https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571590.96%2C6292994.91&item=2021_81_06_2_0011_00002000
2 / 4
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778875
3 / 4
1946 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300006
4 / 4
Historiske kort på nettet. Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur hentet 2023

Skråfoto 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet maj 2021: https://skraafoto.dataforsyningen.dk/viewer.html?orientation=north&center=571590.96%2C6292994.91&item=2021_81_06_2_0011_00002000
1959 Hos Edvard og Emile Wilhelmsen, Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1778875.
1946 hos Karl Kristian Erhardi Nielsen, Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1300006
Historiske kort på nettet. Matrikelkort Veddum By, Skelund (0641052) Gyldig : 1866 - 1896 Målestok: 4000. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur matr. 68 hentet 2023.

Gården og siden huset har tilhørt:

 • bonde og gaardbeboer Christen Axelsen 1787
 • bonde og gårdbeboer Axel Christensen 1801
 • sælger Kirsten Laursdatter - 1835
 • gårdejer Anders Axelsen 1835 - 1866
 • Jens Andersen 1898 - 1927
 • Knud Kristian Erhardi Nielsen 1927 - 1946
 • Leo Vith Nielsen 1946 - 1951
 • Karl Niels Edvard Vilhelmsen 1951 - 1976

1787 Christen Axelsen

I 1787 var Christen Axelsen bonde og gårdbeboer. Han var gift med madmor Mette Andersdatter og de havde sønne Axel Christensen. Axel overtog gården efter sin far.

 • bonde og gaardbeboer hosbonde Christen Axelsen (1711 /1787)
 • madmoder Mette Andersdatter (1720 /1787 /1801)
 • barn Axel Christensen (nedenfor)

1801-1821 Axel Christensen

Axel Christensen var bonde og gårdbeboer i 1801 til han døde 65 år gammel i 1821. Han var desuden jordbruger på matr. 29a Lille Bakkegaard.

Sønnen Christen fæstede Mosevej 20.

Kirsten Larsdatter var gårdmandsenke og solgte gården til Anders Axelsen på Lille Bakkegaard.

 • bonde og gårdbeboer Axel Christensen (1757 /1787 /1801 /1801 /1821)
 • hans kone Mette Christens Datter (1768 /1787 /1801)
 • barn Christen Axelsen (1791 /1801)
 • barn Anders Axelsen (1791 /1801 /1819 /1834 /1840 /1845 /1850 /1860 /1866)
 • barn Christen Axelsen (1795 /1801 /1814 /1834 /1834 /1840 /1845 /1850 /1860 /1867)
 • barn Anders Axelsen (1799 /1801 /1823 - 1866 /1834 /1835 - /1840 /1850 /1860 / - 1866 /1867 - 1871 /1870 /1871)
 • 1898-1927 Jens Andersen

  Jens og Kirstine blev gift i 1866. De havde landbrug på Lille Bakkegaard i 1866 - 1898.

  I 1901 var de partikulier, de havde ingen børn. I 1925 var Kirstine enke og boede hos familien i Tornskær. Arvingerne solgte huset i 1927.

  1927-1946 Knud Kristian Erhardi Nielsen

  I 1927 til 1946 boende skræddermester Erhardi og Marie Nielsen her med to børn Vera og skræddersvend Leo Vith Nielsen (1915). De havde hidtil boet i Skelund og på Bakkegaardsvej 1. Leo overtog huset efter sin far.

  1946-1951 Leo Vith Nielsen

  1951-1976 Karl Niels Edvard Vilhelmsen

  Fra 1951 til 1976 tilhørte huset tidligere brugsuddeler og slagtermester Karl Niels Edvard Wilhelmsen (1883). Edvard og Emilie var uddelerpar i Brugsen fra 1910 til 1933, derefter havde de slagterforretning på Veddum Hovedgade 35 fra 1933 til 1951.

 • Karl Niels Edvard Vilhelmsen (1883 /1916 /1920 - 1933 /1921 /1925 /1929 - 1929 /1930 /1933 - 1951 /1940 /1951 - 1976 /1957 /1959)
 • Tjenestefolk mv.

   

  Kommenter 11.02.2024

  Folketælling

  1801 1834 1840 1850 1860 1870 1890 1901 1906 1911 1916 1921 1930 1940

  Ejere

  Realregister matr. 29a Realregister matr. 68 Tingbog
   

  Veddum Hovedgade