Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenVejeVeddum Hovedgade

 

Veddum Hovedgade 60

Enken Cecilie Madsen solgte en parcel af sin ejendom til deling mellem Anders Christensen Bech og Anders Thomsen. Det er nu hovedgaden 60 og 62.

Anders Thomsen overtog Hovegaden 60 og fik huset er bygget i 1921. I 2015 har kommunen overtaget huset og fjernet det. Grunden er afhændet til nr. 58.

Ejendommen har bl.a. tilhørt:

 • enke Cecilie Madsen f. Pedersen - 1917
 • Anders Kristensen Bech 1917 - 1921
 • Anders Thomsen 1917 - 1927
 • Jeppe Hansen 1927 - 1944
 • Niels Christian Overgaard f. Kristensen 1944 - 1955
 • Kresten Nielsen 1955 - 1961
 • Ejner Petersen 1961 - 1962
 • Jens Peter Hansen Kragh 1962 - 1973
 • Martha Kragh f. Andersen 1973 - 1983
 • Steen Eriksen 1983 -
1 / 5
Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=CPMZSW
2 / 5
2015 Foto: Danny Juul Jensen
3 / 5
2015 Foto: Danny Juul Jensen
4 / 5
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779127
5 / 5
Lokalhistorisk B5875

Skråfoto 01-05-2017 https://skraafoto.kortforsyningen.dk
2015 Foto: Danny Juul Jensen
2015 Foto: Danny Juul Jensen
1959 Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object1779127
Lokalhistorisk B5875

I huset har boet:

1916 - 1927 Thomsen

Indhandler Anders Peder Martinus og Johanne Thomsen handlede med kakkelovne og støbegods før 1927.

Før de blev gift havde de fået sønnen Thomas i Solbjerg, han boede hos dem i 1921. Siden fik de datteren Anna i Graverhusene.

Da Johanne dør bliver Anders gift med Petrea på Hovedgaden 52.

Anna fik en søn, som blev bortadopteret. Hun blev siden gift med Sigurd Svendsen, Kærvej 7.

1925 - 1930 Baadsgaard

Jeppe Hansen ejede huset. Han boede i Skelund men lejede huset ud til bl.a. sin datter og svigersøn manufakturhandler Georg og Anna Baadsgaard, der boede her med deres datter Irma. Da Irma blev gift i 1951 boede hun i Hadsund og forældrene i Skelund.

1922 - 1930 Madsen

Manufakturhandler Jens Martinus og Jette Johanne Madsen boede her også i 1922 og 1930 med deres datter ekspeditrice Verna Kathinka.

Jens havde været skræddermester i Hallun, Hjørring amt, hvor de blev gift.

De havde 2 døtre, der døde her i 1922 og 1923 formentligt af tuberkulose.

 • manufakturhandler husfader Jens Martinus Madsen (1871 /1895 /1925 /1930)
 • husmoder Jette Johanne Madsen f. Jeppesen (1872 /1895 /1925 /1930 /1946)
 • død Magna Konstance Madsen (1896 /1922 /1922)
 • ekspeditrice Verna Kathinka Madsen (1900 /1924)
 • død Eleonora Elfrida Madsen (1904 /1923 /1923)

1940 Thomsen

Hans og Marie havde en ejendom i Tornskær, inden de flyttede til Østervang. I 1940 bor de til leje på Hovedgaden 60. I 1948 købte de Kærlykke, Kærvej 112.

1944 - 1955 Overgaard

Niels Christian Overgaard havde Hyltgaarden til 1945, hvorefter de gik på aftægt her. Niels døde på Terndrup sygehus i 1955, hvorefter Karoline solgt huset til Kresten Nielsen.

1962 - 1981 Kragh

Jens og Martha Kragh er født i Solbjerg. De boede i Graverhusene inden de overtog Gadesminde i 1927.

 

Kommenter 23.08.2023

Folketælling

1925 1930 1930 1940

Ejere matr. 34ai

Skøde og panteprotokol Tingbog

Veddum Hovedgade