Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt

Til forsidenMidtbyenVestgyden

 

Vestgyden 1

Vestgyden 1 er fra 1817

1 / 9
Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2022. https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=LXJBPM
2 / 9
Vestgyden 1 2002
3 / 9
Vestgyden 1 Erik og Villum Andersen
4 / 9
Vestgyden 1
5 / 9
Vestgyden 1 og 3
6 / 9
Vestgyden 1
7 / 9
Vestgyden 1
8 / 9
Børnefest 1936
9 / 9
Børnefest 1936

Skråfoto 2021 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hentet juli 2022. https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=LXJBPM
2002
Jan, Agnes, Erik og Villum
Lokalhistorisk hos Erik og Agnes Andersen
1 og 3 omkring 1959 Lokalhistorisk B6345.jpg
Lokalhistorisk B 6333. Fra 1924 - 1948 tilhørte gården Helge Duus. Familien bestod af Helge Duus født 1900, Anna Kirstine Jørgine Duus 1902, Grete Duus 1927
Lokalhistorisk B2732 Fra 1924 - 1948 tilhørte gården Helge Duus. Familien bestod af Helge Duus født 1900, Anna Kirstine Jørgine Duus 1902, Grete Duus 1927
Børnefest 1936
Børnefest 1936

1901

I 1901 boede landmand Jens Christian Jensen (1829) og Ane Katrine Jensen f. Sørensen (1837) her.

1911 til 1924

Jens Peter Sørensen var flyttet ind i 1911, han solgte ejendommen i 1924. Familien bestod af landmand Jens Peter Sørensen (1861 - 1934) og Maren Sørensen f. Hansen (1865 - 1943) med Marens søstersøn Anton Hans Peter Hansen (1901). Jens Peter og Maren købte Bakkegaardsvej 4.

1924 til 1948

Herefter købte Helge Duus den i 1924 og Jens Peter flyttede til Renden 1.

Familien Duus bestod af Helge Duus (1900) og Anna Kirstine Jørgine Duus f.Buus (1902) med børnene Karl Duus (1925) og Grethe Duus (1927)

Efter 1948

Niels Erik Andersen (1924/1925/1930/1940/1944/1959/1948-2001/2001) købte gården i 1948. I 1944 var Erik og Mary Jensen Andersen født Kusk (1923 - 1956) blevet gift. De fik sønnen Villum Kusk Andersen (1945)

Efter Marys død i 1956 blev Erik gift med damefrisør Agnes Emilie Andersen født Pedersen (1933) i 1959.

 

Kommenter 17.08.2022

Folketælling

1901 1911 1921 1925 1930 1940

Tingbog

matr. 54a

Vestgyden