Til forsidenVeddum.dk Find ord eller søg i index, nyt eller oversigtSøg Kontakt til veddum.dkKontakt Om

Til forsidenForeninger

 

Veddum Brugsforening

Veddum Brugsforening afholdt ordinær generalforsamling onsdag 10. april 2019.

Bestyrelsen havde stillet forslag om lukning.

Forslaget blev stemt ned, og der er valgt en ny bestyrelse.

Blandt de første tiltag bliver en mindre omflytning i butikken, et strategimøde for bestyrelse og støtteforening, fast månedlig budgetopfølgning samt indsamling af erfaringer fra andre Brugser i lignende situationer.

Formål

At drive butikken Dagli’brugsen i Veddum.

Aktiviteter

Bestyrelsen ansætter og afskediger uddeler samt har det overordnede ansvar for foreningen.

Kontakt

Uddeler Morten Hald e-post 07235(a)coop.dk

Bestyrelse

  • Bente Bonde (aktiv suppleant)
  • Jan Svendsen (bestyrelsesmedlem og kontakt til støtteforeningen)
  • Lotte Georgi Eriksen (næstformand)
  • Mette Muhlig Jensen (bestyrelsesmedlem)
  • Orla Jørgensen (formand) og
  • Vinnie Brokholm (sekretær)
Dagli'Brugsen Veddum


Kommenter 23.04.2019